Alteracions en l'olfacte i el gust

Enfocament de la secció d'Alteracions en l'Olfacte i el Gust

Com que és una alteració en els sentits de l'olfacte i el gust, sovint té relació amb diverses especialitats mèdiques, la Clínica Rinològica Maria Colomé dóna un enfoc pluridisciplinar i integral a aquests tipus de trastorns, establint un protocol únic amb la finalitat de determinar-ne la causa i programar el tractament més idoni per al pacient, estalviant-li molèsties i visites innecessàries.