Cirurgia nasal funcional i estètica

Enfoc de la secció de Cirurgia Nasal Funcional i Estètica

Cirugía nasalCirugía nasal

La forma i la funció del nas estan íntimament relacionades. El nas és, sens dubte, l'òrgan anatòmic de la cara, que contribueix, en gran mesura, a crear l'harmonia facial de la persona. A la vegada, el nas desenvolupa una funció respiratòria cabdal perquè l'aire que respirem arribi en condicions òptimes a les vies baixes i es produeixi el millor intercanvi d'oxigen tan necessari per a totes les cèl·lules del nostre cos..
Qualsevol intervenció en l'òrgan nasal s'ha de contemplar, no només des del punt de vista estètic, sinó també des del funcional. El cirurgià-rinòleg és el professional més qualificat per resoldre qualsevol problema nasal. Si és estètic, procurarà que la funcionalitat del nas es conservi o millori, i si és funcional, que no afecti a la seva estètica.
A la Clínica Rinològica Maria Colomé, estètica i funció van sempre juntes.

Les intervencions que es descriuen a continuació poden ser de caràcter estètic, funcional o amb ambdues finalitats.