Índex

Pròleg

El Sol

 • Un raig de sol
 • Els raigs ultraviolats: els ultra
  • La capa d'ozó: el primer filtre
  • L'ozó: un trio inestable
 • El "forat" de la capa d'ozó
 • La radiació solar arran de terra
 • L'índex ultraviolat: la predicció solar

La pell i el sol

 • La pell, la nostra atmosfera particular
 • El bronzejat: vida i color
  • Per què ens bronzegem? El qui avisa no és traïdor
  • El fototip: els rostres pàl·lids i les pells vermelles
  • De quin color és la pell de Déu?
  • Les cabines d'UVA: un recurs inofensiu?
  • Els autobroncezadors: ombra aquí, ombra allà
 • En el bo i en el dolent, en la salut i en la malaltia
  • Els beneficis de prendre el sol
  • La vitamina D: la vitamina solar
  • La pell cremada
  • L'envelliment cutani solar: el fotoenvelliment
  • El càncer a flor de pell

La fotoprotecció, l'àngel de la guarda

 • La indumentària: roba, barrets i ulleres
 • Els filtres solars
  • Cremes amb filtracions
  • Salut, bellesa i filtre solar cada dia
 • La fotoprotecció en la infància. Les nenes primer
 • La fotoprotecció interna. La dieta solar

El seny solar. Un sol de justícia