Saltar al contingut

Darrers avenços en el tractament del càncer de còlon i recte

Segons l'informe “Les xifres del càncer a Espanya 2020” el càncer de còlon i recte és el més comú en homes i dones. És la segona causa més freqüent de càncer darrere del càncer de pulmó en homes, i de mama en dones.

cancer-de-colon-teknon-barcelonacancer-de-colon-teknon-barcelona

A Espanya cada any es diagnostiquen 26.000 nous casos de càncer colorectal. Es tracta del segon càncer més freqüent en homes i dones.

Què és el càncer de còlon?

El càncer de còlon és una malaltia que es desenvolupa a causa del creixement no controlat de les cèl·lules del còlon i/o recte.

cancer-de-colon-cacancer-de-colon-ca

El tumor colorectal més freqüent és l’adenocarcinoma, que suposa el 90% dels càncers colorectals.

A qui afecta el càncer de còlon i recte?

Encara que pot afectar en qualsevol edat, el càncer de còlon i recte predomina en persones grans, de 70-71 anys de mitjana. La majoria de pacients té més de 50 anys quan se'ls diagnostica. Afecta homes i dones per igual, i en tots dos sexes és el segon tipus de càncer més freqüent. No obstant això, en els últims anys s'ha observat un increment significatiu del diagnòstic de càncer colorectal en pacients joves, entre els 40 i els 50 anys, sobretot del càncer de recte.

Símptomes més habituals del càncer de còlon i recte

El càncer de còlon pot anar creixent lentament abans de donar els primers símptomes, que variaran en funció de la localització del tumor. Els més destacats són:

 • Anèmia ferropènica, és la principal forma de presentació del càncer de còlon dret.
 • Rectorràgia i canvi en el ritme deposicional. Més freqüent en el càncer de còlon esquerre i recte.
 • Dolor abdominal
 • Tenesme (sensació de necessitat de defecar i no poder)
 • Femta més estreta

Teknon-banner-blog-CAT (1). Este enlace se abrirá en una ventana nuevaTeknon-banner-blog-CAT (1)

Davant de l'aparició de qualsevol d'aquests símptomes és important consultar amb el metge o metgessa.

Diagnòstic

Per a diagnosticar el càncer de còlon, a més d'una exploració física de l'especialista i la palpació abdominal per detectar possibles masses abdominals, símptomes de distensió o oclusió intestinal, estan indicades les proves següents:

 • Anàlisi de la femta. Per a detectar-hi sang. Encara que poden donar positiu en colitis, úlceres colòniques, malaltia anal benigna, pòlips de còlon i altres causes.
 • Colonoscòpia. És la prova principal per a diagnosticar el càncer de còlon i per a ressecar pòlips, que podrien acabar convertint-se en lesions canceroses. I prendre mostres per a realitzar biòpsies que ens permetin conèixer el tipus de tumor.
 • Colonoscòpia virtual o Còlon-TAC. En pacients en què la colonoscòpia resulti molt invasiva o per a completar l'estudi en cas de tumors obstructius que impedeixen el pas de l'endoscopi.
 • TAC toracoabdominal: permet observar les característiques del còlon, del tumor, la seva extensió i la possible presència de metàstasis.

Tractament del càncer de còlon

Una vegada diagnosticat el tumor per colonoscòpia i biòpsia, i completat el seu estudi d'extensió, es decidirà la millor estratègia de tractament en el si d'un comitè multidisciplinari que engloba totes les especialitats involucrades en el diagnòstic i tractament del càncer colorectal. El principal, i en molts casos definitiu, és la cirurgia, si bé existeixen diferents tractaments complementaris que poden incloure quimioteràpia, fàrmacs biològics i radioteràpia.

Al Centre Mèdic Teknon comptem amb un equip multidisciplinari format per professionals de referència en les diferents especialitats implicades en el diagnòstic i el tractament del càncer colorectal, organitzats en comitès multidisciplinaris on s'avaluen setmanalment i de manera individualitzada tots els pacients consensuant la millor opció de tractament.

El tractament del càncer de còlon depèn fonamentalment de la seva grandària, localització i l'existència de metàstasis.

 • Pòlip o càncer incipient. Pot tractar-se durant la colonoscòpia
 • Càncer més avançat. Tractament quirúrgic, acompanyat o no de quimioteràpia.

Darrers avenços en el tractament del càncer colorectal

En els darrers anys s'han produït avenços molt significatius en el maneig de la malaltia, tant localitzada com avançada, que ens han permès incrementar les taxes de curació de la malaltia localitzada, i incrementar la supervivència de la malaltia avançada, permetent fins i tot en alguns casos, aconseguir la curació, tot i la presència de metàstasi.

Els principals avanços se centren en els punts següents:

 1. Tractament més intens del càncer de recte localment avançat. Estudis recents en els quals hem tingut l'oportunitat de participar activament han demostrat que l’administració del tractament de quimioteràpia i radioteràpia complets abans de la cirurgia, permeten incrementar tant la probabilitat de desaparició del tumor de recte, permetent conservar l'òrgan, com augmentar les probabilitats de curació, reduint-ne significativament la toxicitat. Aquestes estratègies de teràpia neoadjuvant total ja s'implementen en l'Institut Oncològic Teknon (IOT).
 2. Implementació de la biòpsia líquida en tumors de còlon ressecats. Els avenços en la detecció del DNA circulant en càncer ens han permès detectar la presència de restes tumorals després de la cirurgia de còlon, millorant els criteris per a administrar o no quimioteràpia adjuvant després de la cirurgia. Els acords amb les companyies que proporcionen aquesta tecnologia ens permeten oferir ja aquesta possibilitat als nostres pacients.
 3. Avenços en el tractament sistèmic de la malaltia avançada. Des de fa anys, les quimioteràpies s'administren amb teràpies dirigides segons el perfil mutacional del tumor de cada pacient, el que permet una medicina personalitzada. L'arribada de noves tècniques de diagnòstic molecular ens permeten analitzar més profundament les alteracions genòmiques dels tumors i poder oferir teràpies oncològiques més personalitzades als nostres pacients, incloent-hi noves teràpies dirigides (com les alteracions dels gens de BRAF o HER2) i la immunoteràpia segons l'estat dels gens reparadors del DNA o de l'estat hipermutacional del tumor.

Prevenció

Per a prevenir el càncer de còlon i recte és important evitar els factors de risc i adoptar hàbits saludables. Entre els factors de risc, l'alcohol, el tabac, l'obesitat, el sedentarisme, una dieta no saludable, haver patit un càncer colorectal previ, factors genètics o familiars i malalties o condicions que predisposen a patir-lo.

El cribratge poblacional

El càncer colorectal pot detectar-se en estadis inicials, gràcies als cribratges poblacionals i les revisions.

Les campanyes de detecció precoç permeten diagnosticar lesions premalignes que podrien progressar a càncer. Els test de sang oculta en la femta, permeten detectar pòlips o lesions amb estadis precoços del càncer, la qual cosa permet tractaments menys agressius i major taxa de supervivència. No obstant això, la colonoscòpia continua sent el procediment d'elecció per a la detecció tant de pòlips que amb el temps poden desenvolupar càncer, com de les etapes inicials del càncer colorectal.

En aquest sentit, és important participar en els programes de cribratge per a majors de 50 anys i revisions mèdiques en les persones amb antecedents familiars o amb malalties que predisposen a patir-lo.

L’Institut Oncològic Teknon (IOT)

Centro Médico Teknon està acreditat amb el segell "Applus hospital segur" des del mes de maig de 2020, que garanteix que es compleixen tots els estàndards exigits davant la pandèmia, i l'adaptació dels protocols indicats per les autoritats sanitàries nacionals i internacionals per a una atenció segura.

A més, és l'únic hospital d'Espanya que ha aconseguit reacreditar la seva qualitat assistencial per sisena vegada consecutiva per la Joint Commission International Este enlace se abrirá en una ventana nueva(JCI), l'organització amb més experiència i reconeixement mundial en acreditació sanitària.

Centre Mèdic Teknon disposa d'un centre d'alta especialització en el tractament del càncer, l'Institut Oncològic Teknon, que aglutina totes les especialitats en el maneig diagnòstic i terapèutic del càncer colorectal en el si dels comitès multidisciplinaris que es realitzen setmanalment. Específicament, el comitè de tumors digestius on s'inclou el càncer colorectal, porta realitzant-se ininterrompudament des de fa més de 8 anys, convertint-se en una referència en l'oncologia privada del país. La missió de l'Institut Oncològic Teknon en el maneig del càncer colorectal es defineix en les premisses següents:

 1. Abordatge multidisciplinari de la malaltia en totes les fases. Això permet tant optimitzar el maneig quirúrgic en la malaltia localitzada (cirurgia mínimament invasiva, cirurgia sense sang, conservació d'òrgan…) com incrementar les opcions quirúrgiques curatives després d'una teràpia oncològica completa (quimioteràpia, teràpies dirigides, radioteràpia) en malaltia avançada, implementant rescats quirúrgics de metàstasis hepàtiques, pulmonars i peritoneals amb quimioteràpia intraperitoneal hipertèrmica
 2. Personalització de la teràpia adjuvant en càncer de còlon ressecat. Això s'aconsegueix realitzant estudis moleculars de les mostres tumorals i oferint la possibilitat de realitzar biòpsies líquides en mostres sanguínies dels pacients, que ens permeten pronosticar amb major precisió el risc de recaiguda i adaptar de manera conseqüent l'administració de quimioteràpia postoperatòria.
 3. El tractament de la malaltia avançada es basa en els estudis genòmics tumorals. Tant en els primers compassos de la malaltia avançada, com en cas de refractarietat a les teràpies disponibles per al tractament del càncer colorectal avançat, en Centre Mèdic Teknon oferim la possibilitat de realitzar un estudi profund de les alteracions moleculars que caracteritzen el tumor de cada pacient en particular, el que permet administrar teràpies més personalitzades en cada cas.
Insertar comentario
Últimos comentarios

Demana cita sense compromís

Recibe puntualmente en tu correo, noticias y recomendaciones de salud, para ti y los tuyos.