Saltar al contingut

Tumors cerebrals

Els tumors cerebrals són el càncer més freqüent en els nens fins als 14  anys i la causa més freqüent i principal de mort per càncer a aquesta edat.  En l'adult constitueixen el 2% de tots els càncers, amb incidència similar al càncer de pell i de bufeta urinària. S'estima que el nombre de càncers diagnosticats a Espanya l'any 2022 aconseguirà la xifra de 280.100 casos i, d'ells, uns 4.000 casos seran tumors primaris cerebrals.

Tumor cerebralTumor cerebral


Els tumors cerebrals són el càncer més freqüent en els nens fins als 14 anys i la causa més freqüent i principal de mort per càncer a aquesta edat. En l'adult constitueixen el 2% de tots els càncers, amb incidència similar al càncer de pell i de bufeta urinària. S'estima que el nombre de càncers diagnosticats a Espanya l'any 2022 aconseguirà la xifra de 280.100 casos i, d'ells, uns 4.000 casos seran tumors primaris cerebrals.

Tipus de tumors cerebrals

Inclouen una varietat de malalties que van des dels tumors relativament benignes com el meningioma (el tumor benigne més freqüent en l'adult) als tumors més agressius que coneixem com el glioblastoma (el tumor maligne cerebral més freqüent en l'adult). No obstant això, i malgrat la seva aparent benignitat, la seva localització en el cervell (o en la medul·la espinal de vegades), dificulta en tots ells la possibilitat de tractament, atès que el cervell està superprotegit per estructures anatòmiques per a impedir la lesió de les fibres neurològiques que dirigeixen totes les funcions de l'ésser humà.

De moment, es desconeixen les causes que provoquen el tumor cerebral, per la qual cosa no poden recomanar-se mesures preventives. Així mateix, atesa la seva escassa freqüència, no és possible instaurar processos de diagnòstic precoç.

Símptomes dels tumors cerebrals

Els símptomes d'inici són variables, ja que depenen de la localització del tumor i inclouen, com més freqüents, cefalea, convulsions i alteracions motores (rigidesa en una part del cos). Així mateix, els pacients poden presentar dificultat per a pensar i/o parlar, alteracions del llenguatge, pèrdua d'equilibri, problemes visuals, pèrdua de memòria, desorientació, pèrdua d'equilibri, i quadres psiquiàtrics (ansietat i depressió).

Diagnòstic

El diagnòstic es realitza mitjançant TAC (que sol ser la primera maniobra urgent) i després d'això, ressonància magnètica, que és l'exploració principal per a planejar el tractament posterior i el seguiment del pacient.

La cirurgia és indispensable per descomprimir el cervell i extreure al màxim el tumor i per obtenir teixit tumoral per a l'anàlisi i estudi, i per a això, és imprescindible un equip experimentat i tecnologia avançada. En l'anàlisi del teixit extret és imprescindible aconseguir un diagnòstic correcte per un patòleg experimentat que necessita el suport de proves de biologia molecular.

Un diagnòstic patològic correcte és imprescindible per a l'elecció del millor tractament que pot ser en cada cas diferent: des de controls sense tractament postoperatori actiu, a irradiació exclusiva, quimioteràpia exclusiva o combinació dels diversos tractaments.

També és important el suport de neurologia per al control dels símptomes i un bon suport de psicologia, infermeria especialitzada i serveis socials.

Això és així perquè els tumors cerebrals poden arribar a ser devastadors no sols per al pacient, sinó també per a les seves famílies i cuidadors.

Teknon-banner-blog-CAT. Este enlace se abrirá en una ventana nuevaTeknon-banner-blog-CAT

La recerca en tumors cerebrals
Desafortunadament, la recerca en tumors cerebrals és intensa, però ha estat poc productiva en els últims anys, quant a la identificació de nous tractaments eficaços. No obstant això, després de la incorporació de la biologia molecular i l'estudi de les alteracions dels gens, s'ha evolucionat en el coneixement de la malaltia, en com es comportarà i quin és el tractament adequat. Així mateix, s'han identificat alteracions en els gens per a les quals es poden indicar nous tractaments.

Els comitès multidisciplinaris

El millor mètode per tractar un tumor cerebral és en el context d'un grup multidisciplinariEste enlace se abrirá en una ventana nueva que incorpori radiòlegs, neurocirurgians, patòlegs, oncòlegs radioteràpics i metges, neuròlegs i metges de medicina nuclear. Així com un bon tractament de suport d'infermeria, psicologia i serveis socials.

En aquest context, el Centro Médico Teknon ha inaugurat enguany el Comitè de Neurooncologia i metàstasi, obert a tots els equips neuroquirúrgics que són els receptors dels pacients, perquè inicien el procés de diagnòstic tractament.

Insertar comentario

Demana cita sense compromís

Recibe puntualmente en tu correo, noticias y recomendaciones de salud, para ti y los tuyos.