Alteracions de l'olfacte y el gust

Sovint, les persones que pateixen trastorns en l'olfacte i el gust donen poca importància als seus símptomes. Això és un error, ja que l’olfacte i el gust tenen un rol important en les nostres vides, i el seu mal funcionament pot ser tant símptoma com causant d’altres trastorns de salut.

La causa més comuna de les alteracions de l'olfacte i el gust són els processos al·lèrgics o catarrals, siguin d'origen víric o bacterià.

Les causes de tipus laborals, com l'exposició a determinats productes químics, com dissolvents o insecticides, vapors, pols, fum, virus, bacteris, fongs, i alguns medicaments poden estar en l'origen dels desordres en l'olfacció.

Els malalts de càncer de cap o coll que estan exposats a sessions de radioteràpia poden experimentar trastorns en l'olfacte o en el gust.

L'edat, tal com passa en els òrgans de la visió o l'oïda, també és un factor de disminució dels sentits de l’olfacte i del gust.

El tabac, la contaminació ambiental, i altres hàbits tòxics com la cola i la cocaïna, amb tota probabilitat, causaran danys a mig termini i produiran una disminució de les capacitats olfactives i gustatives.

Altres causes d'aquest desordres són els pòlips o tumors de les cavitats nasals, alteracions estructurals com les dismòrfies septals, infeccions dels sins, problemes dentals o canvis hormonals (embaràs, menopausa).

Les alteracions en l'olfacte i el gust poden indicar l'existència de malalties hereditàries o adquirides com l'anòsmia selectiva, algunes alteracions hepàtiques, alteracions immunològiques, tumors, traumes nasals, l'obesitat, la diabetis, la sarcoïdosi, la mala nutrició, afectació del lòbul temporal, autisme, o algunes malalties degeneratives del sistema nerviós, com les malalties de Parkinson o Alzheimer.

És important recordar que les alteracions olfactives poden ser un primer avís d'un possible tumor cerebral.

Si té algun d’aquests símptomes, hauria d’acudir a un especialista en rinologia:

  • Percepció debilitada d’algunes olors concretes
  • Falta de percepció d’olors que altres persones perceben
  • Percepció d’olors desagradables que altra gent no nota
  • Predomini de l'olor d'una substància concreta per sobre d’altres
  • Percepció errònia d’una olor (p.ex davant d’un ram de flors, percebre olor d’altres coses)
  • Percepció de gustos inexistents.
  • Disminució de la percepció d’alguns gustos.

El diagnòstic es determina a partir de l’exploració endoscòpica de les fosses nasals i altres mètodes com l’olfactometria, la gustometria, proves de diagnòstic per la imatge o exploracions neurològiques completes.

Els tractaments variaran en funció del diagnòstic i poden consistir en tractaments farmacològics, canvis d’hàbits, acompanyament psicològic i/o teràpies complementàries. Alguns casos poden requerir també cirurgia.