Què és l’anèmia?

Què és l’anèmia?

L’hemoglobina és una proteïna de les cèl·lules vermelles de la sang (component dels glòbuls vermells) que porta l’oxigen a totes les parts del cos. L’anèmia és la patologia que es produeix quan el nivell d’hemoglobina (Hb) és baix o més baix del normal, concretament quan el té un nivell inferior a 13 gr/dL en el cas dels homes, i de 12 en les dones.

Els símptomes que presenta l’anèmia són fatiga, intolerància a l’exercici, mal de cap, dificultats per respirar, taquicàrdia, marejos, nàusees, pèrdua de pes, disminució de la libido i dificultat per mantenir l’atenció.

Així mateix, l’anèmia pot ser un símptoma, és a dir, una condició temporal conseqüència d’altres condicions de salut; o pot ser un problema crònic, derivada d’alguna alteració permanent que cursi amb aquest dèficit.

Anèmia ferropènica

L’anèmia més habitual és l’anèmia ferropènica, que es produeix quan hi ha un dèficit de ferro (Fe). Les principals causes del dèficit poden ser un increment en la demanda (èpoques de ràpid creixement –infància i adolescència–), un augment de les pèrdues (dones en edat fèrtil) o una ingesta inadequada (malnutrició, mala absorció secundària a patologies diverses com la malaltia inflamatòria intestinal o infecció per Helicobacter Pylori, reseccions gàstriques o interaccions farmacològiques –per exemple, antiàcids.

En aquests casos, l’anèmia pot ser:

  • Anèmia lleu. Les persones amb anèmia lleu poden no presentar símptomes o que aquests siguin lleus.
  • Anèmia severa. Les persones amb anèmia severa poden tenir problemes que impedeixin dur a terme activitats habituals, sentir-se cansat o, segons del grau, poden presentar dificultats per respirar.

Els estudis han demostrat que l’anèmia es troba present en un percentatge molt elevat de pacients abans d’una cirurgia. Després de la cirurgia, l’anèmia augmenta, sobretot en aquells pacients més fràgils o als quals s’ha practicat una cirurgia d’alt risc o traumatològica.