Quines millores es poden esperar?

Amb la rinoplàstia s’aconsegueixen millores estètiques molt significatives. L’objectiu és aconseguir el màxim intervenint el mínim, de manera que es percebi clarament una millora d’aspecte sense que sigui evident que s’ha realitzat una operació.

Sovint la millora estètica que s’aconsegueix amb la rinoplàstia comporta millores en altres facetes de la vida de les persones operades (autoestima, seguretat, millora de caràcter i relacions socials, etc.).

És molt important que les persones que se sotmetin a una rinoplàstia tinguin clar què poden esperar de l’operació, i que siguin realistes pel que fa al canvi. La preparació que es faci prèvia a l’operació és crucial en aquest aspecte.

No es tracta mai de provocar un canvi radical o de definir un nas "perfecte", sinó de millorar l’harmonia facial, conservant la personalitat de cadascú. Cal que després de l’operació la persona es reconegui a si mateixa.