Saltar al contingut

Prevenció de les infeccions en realitzar visites a pacients hospitalitzats

En el medi sanitari les persones poden estar exposades a les infeccions, que són malalties causades per diferents microorganismes. Les persones ingressades a l'hospital estan passant per un procés de malaltia i són més susceptibles a adquirir una infecció. Per tant, hem d'assegurar-nos que tenen un ambient segur per a la seva recuperació i tornada a casa.

3939

En medi sanitari les persones poden estar exposades a les infeccions que són malalties causades per diferents microorganismes, ja siguin bacteris, virus, fongs i paràsits. Les persones que estan ingressades a l'hospital estan passant per un procés de malaltia i són més susceptibles a adquirir una infecció. Per tant, hem d'assegurar-nos que tinguin un ambient segur per a la seva recuperació i retorn a casa.

Si vostè entra a un centre hospitalari per a realitzar la visita a un familiar o amic malalt, és important tenir en compte aquestes mesures per a prevenir la propagació de les infeccions:

 • Realitzar higiene de mans amb freqüència
 • Estar-se a casa, si s'està malalt
 • Uses de la màscara i mesures d'aïllament

La higiene de mans

La higiene de mans és la mesura més senzilla i eficaç que tots podem realitzar per a reduir la transmissió de les infeccions relacionades amb l'atenció sanitària. Aquestes infeccions poden prolongar l'estada a l'hospital.

La majoria d'aquestes infeccions es transmeten a través del contacte de les mans entre persones o amb objectes contaminats.

3838

Quan cal fer la higiene de mans?

Pacients

 • Després d'anar al lavabo
 • Abans i després de dinar
 • Després de mocar-se, tossir o esternudar

 • Després d'usar un mocador de paper d'un sol ús
 • Després de tocar qualsevol objecte o superfície que podria estar contaminada

Familiars i cuidadors

 • Abans d'entrar i després de sortir de l'habitació del pacient
 • En retirar-se els guants i roba protectora, en cas de pacients aïllats
 • Abans i després d'ajudar en la realització de la higiene personal del pacient
 • Després de tocar o canviar roba de llit, bolquers o tovalloles del pacient

Pren-te 30 segons!

És el que es triga a desinfectar les mans amb solucions de gel hidroalcohòlic per a assegurar l'eliminació dels microorganismes causants d'infeccions.


Higiene de manos TeknonHigiene de manos Teknon

Quedeu-vos a casa, si esteu malalts

Els familiars i visitants han d'estar-se a casa, si se senten malalts evitant venir a l'hospital, això ajuda a protegir tots els pacients.

Si heu estat diagnosticats de COVID-19 o heu conviscut amb persones confirmades o en sospita de coronavirus en les últimes 2 setmanes, quedeu-vos a casa.

Si creieu que ha estat exposat a varicel·la, grip o altres infeccions, quedeu-vos a casa.

Recordeu-vos que el que pot ser un lleu refredat per a vosaltres, pot convertir-se en una complicació per a un pacient ingressat a l'hospital.

Ús de la mascareta i mesures d'aïllament

 • Recordeu-vos que quan visiteu un centre sanitari és obligatori l'ús de la màscara cobrint el nas i la boca
 • Recordeu-vos que quan visiteu un pacient amb el senyal d'aïllament a la porta, us heu d'aturar abans d'entrar a l'habitació i seguir les mesures d'aïllament.
 • Aquestes mesures creen barreres per a ajudar a prevenir la propagació d'infeccions en el centre hospitalari. Són necessàries per a protegir-vos i, a vós i al pacient, així com també protegir els altres pacients.
 • Quan un pacient es troba en aïllament, cal deixar un cartell informatiu a la porta de l'habitació especificant les mesures a realitzar.

3737


Tots juguem un paper important en la recuperació dels pacients, especialment les vistes d'amics i familiars.

Insertar comentario

Demana cita sense compromís

Recibe puntualmente en tu correo, noticias y recomendaciones de salud, para ti y los tuyos.