Saltar al contingut

Tot el que et cal saber sobre el Document de Voluntats Anticipades

Elaborar un document de Voluntats Anticipades és una manera de continuar exercint l'autodeterminació personal en moments de pèrdua de la capacitat per a decidir, justament quan és més important que es respectin els propis valors i indicacions

Documento de voluntades anticipadas TeknonDocumento de voluntades anticipadas Teknon

El dret de cada persona a prendre les seves pròpies decisions en temes de salut està clarament reconegut per la legislació vigentEste enlace se abrirá en una ventana nueva i constitueix un dels principis fonamentals en l'ètica assistencial (principi d'autonomia). Però què ocorre quan el pacient no està en condicions de comprendre la informació mèdica o de prendre decisions sobre aquest tema?

Elaborar un document de Voluntats Anticipades és una manera de continuar exercint l'autodeterminació personal en moments de pèrdua de la capacitat per a decidir, justament quan és més important que es respectin els propis valors i indicacions.

Quan s'ha de fer el Document de Voluntats Anticipades?

Es tracta d'un document mitjançant el qual es prolonga el respecte al dret d'autonomia, que en aquest moment el pacient no pot exercir per ell mateix. En aquesta situació, la seva existència facilita la presa de decisions a professionals i familiars.

Elaborar el document representa, a més, una bona oportunitat perquè cada persona reflexioni, amb l'ajuda del seu metge i altres persones de confiança, sobre com vol ser atesa en situacions d'extrema gravetat o de final de vida.

No fa falta esperar a tenir una malaltia greu o terminal per a plantejar-li-ho i els equips mèdics han d'animar als seus pacients al fet que ho facin. Perquè el document tingui validesa oficial ha de complir uns requisits determinats i és millor utilitzar algun dels models de document reconeguts.

Com fer el Document de Voluntats Anticipades?

Es pot deixar constància de les voluntats anticipades emplenant un Document de Voluntats Anticipades (DVA) que pot demanar al seu hospital o descarregar-lo en la web Canal SalutEste enlace se abrirá en una ventana nueva.

Una vegada finalitzat, és important registrar el document perquè els professionals sanitaris tinguin accés a aquest.

Què em permet decidir?

Es poden incloure instruccions sobre si es volen o rebutgen determinats tractaments mèdics, sedació davant el dolor, final de la vida, etc.

Necessito testimonis?

La normativa vigent estableix que el document ha de formalitzar-se davant notari o bé davant tres testimonis majors d'edat i amb plena capacitat d'obrar, dels quals dues, com a mínim, no han de tenir relació de parentiu fins al segon grau ni estar vinculats per relació patrimonial amb l'atorgant.

Teknon-banner-blog-CAT. Este enlace se abrirá en una ventana nuevaTeknon-banner-blog-CATEste enlace se abrirá en una ventana nueva

El podré modificar, si canvio d'opinió?

Es pot renovar el document sempre que cregui necessari. La modificació, ampliació o revocació del Document de Voluntats Anticipades sol dur-se a terme quan es converteix en un canvi important, no obstant això, pot fer-se sempre que es consideri oportú.

Es respectaran les meves decisions?

Tant la família com els professionals sanitaris tenen l'obligació de seguir les instruccions reflectides en el DVA sempre que no contradiguin la normativa/legislació vigent ni el codi de bones pràctiques.

El Comitè d'Ètica del Centre Médic Teknon

El Comitè d'Ètica Assistencial és un òrgan consultiu multidisciplinari que integra diverses ideologies morals de l'entorn sanitari. La seva funció és ajudar als ciutadans i als professionals de la salut a orientar la seva actuació en els casos en què hi hagi conflictes morals en la pràctica clínica, en el marc del respecte per la dignitat de la persona i dels drets humans.

Des de 2015 existeix un CEA dels quatre hospitals del territori acreditat oficialment per la Direcció General de Recursos Sanitaris. Qualsevol professional, pacient o familiar pot fer arribar les seves consultes a través d'algun vocal del CEA, a través dels telèfons que consten en les webs de cada hospital o a través del correu: ceabarcelon@quironsalud.esEste enlace se abrirá en una ventana nueva

Per saber més del Comitè d'Ètica del Centre Mèdic Teknon

Quina és la seva funció?

Com contactar-hi?

Qui en forma part?

Per a més informació descarrega't el pdf sobre Voluntats Anticipades.


Insertar comentario
Autor

Demana cita sense compromís

Recibe puntualmente en tu correo, noticias y recomendaciones de salud, para ti y los tuyos.