Angio TC cardíac

Angio-TC CardíacoAngio-TC CardíacoL'Angio TC cardíac o la coronariografia no invasiva és una prova diagnòstica que consisteix en l'estudi de les artèries del cor o artèries coronàries mitjançant l'ús d'un equip de TC Multidetector d'última generació (64 corones o files de detectors) i de contrast iodat amb l'obtenció d'imatges bi i tridimensionals. El TC Multidetector 64 o TCMD64 permet una adquisició d'imatges tan ràpida que es poden valorar les artèries coronàries amb alta precisió anatòmica (estrenyiments o estenosis, calcificacions, variants anatòmiques, etc.), ja que, gràcies a la seva rapidesa, evita les falses imatges que provoca el moviment constant del cor (triga menys de deu segons en adquirir unes 1000 imatges). La informació obtinguda d'un tractament en estacions de treball amb programes especialitzats en la reconstrucció de les artèries coronàries que permeten valorar el nombre, la localització i les característiques de les lesions. Tota aquesta informació s'obté de manera no invasiva: només es necessita la punció d'una vena perifèrica (en el braç). És necessari que la freqüència cardíaca no superi els 75 batecs per minut, per això els pacients han de realitzar un tractament previ amb un fàrmac betabloquejant.