Poden haver-hi complicacions?

La rinoplàstia és una cirurgia delicada, però generalment no presenta complicacions. Com en tota cirurgia, però, ocasionalment poden haver-hi infeccions, inflor excessiva, sagnat, retards en la cicatrització, reaccions al·lèrgiques o reaccions a l’anestèsia. El risc es pot reduir al mínim seguint fidelment les indicacions del cirurgià, tant abans com després de la intervenció.

A causa de la intervenció es poden formar cicatrius internes (sinèquies) a les fosses nasals. Si bé poden provocar certes molèsties, són fàcils de solucionar i generalment es poden resoldre a la mateixa consulta.