Arteriopatías periféricas
  • Claudicación Intermitente
  • Arterioesclerosis o arteriopatía degenerativa