Saltar al contingut

Diferència entre ansietat i depressió

L'ansietat és una reacció normal de l'individu que li permet millorar el rendiment i la capacitat d'anticipació i resposta enfront de les situacions considerades amenaçadores. De vegades, quan aquesta resposta és de major intensitat i freqüència de l'esperat, la persona experimenta un conjunt de símptomes psíquics i físics que configuren una ansietat patològica.

ansiedad-teknon-barcelonaansiedad-teknon-barcelona

Tipus de trastorn d'ansietat

  • Agorafòbia: por als llocs o les situacions que podrien causar-te pànic i fer-te sentir atrapat, indefens i evitació d'aquesta mena de llocs o situacions.
  • Trastorn d'ansietat per causa d'una malaltia: presenta símptomes de gran ansietat que són conseqüència directa d'un problema de salut físic.
  • Trastorn d'ansietat generalitzada: consisteix a sentir ansietat i preocupació persistents i excessives davant de certes activitats o situacions, fins i tot qüestions ordinàries i rutinàries. La preocupació és desmesurada en comparació amb la circumstància real, és difícil de controlar i afecta a l'estat físic. En general, ocorre juntament amb altres trastorns d'ansietat o depressió.
  • Trastorn de pànic: implica episodis repetits de sentiments sobtats de gran ansietat i por o terror que aconsegueixen un pic en un lapse de pocs minuts, els anomenats atacs de pànic.
  • Mutisme selectiu: una incapacitat sistemàtica dels nens per a parlar en unes certes situacions. Pot interferir en el funcionament escolar, laboral i social.
  • Trastorn d'ansietat per separació: ocorre en la infantesa i consisteix en una ansietat excessiva respecte el desenvolupament del nen pel fet de separar-se dels pares.
  • Trastorn d'ansietat social (fòbia social): implica alts nivells d'ansietat i por davant situacions socials, a causa de sentiments de vergonya, timidesa i preocupació.
  • Fòbies específiques: es caracteritzen per sentir gran ansietat davant l'exposició a objectes o situacions específics; a més, comporten un desig d'evitar aquesta exposició. Les fòbies provoquen atacs de pànic en algunes persones.
  • Trastorn d'ansietat induït per substàncies: es caracteritza per símptomes de gran ansietat o pànic, que són el resultat directe de l'abús de drogues o l'abstinència d'elles.
  • Trastorn per estrès posttraumàtic: és el que sofreix una persona que s'ha vist involucrada en una situació de perill. No obstant això, els símptomes d'ansietat apareixen quan ha conclòs la situació i perduren malgrat no estar-hi exposat.

Quin és el tractament de l'ansietat?

L'eficàcia del tractament serà major com més aviat millor s'acudeixi als professionals en salut mental (psiquiatres/psicòlegs). En primer lloc, el psiquiatre realitzarà una primera visita diagnòstica en la qual s'analitzarà la naturalesa i causes del "problema ansiós". En segon lloc, es confeccionarà un pla de tractament individualitzat per a cada pacient. (farmacològic i psicoterapèutic, segons convingui) amb la finalitat d'erradicar i aconseguir millorar la qualitat de vida de la persona.

Teknon-banner-blog-CAT. Este enlace se abrirá en una ventana nuevaTeknon-banner-blog-CAT

Parlem de comorbilitat. Diferència entre ansietat i depressió

Se sap que la depressió i l'ansietat són els trastorns psiquiàtrics més prevalents en la població general. Es calcula que més del 20% d'aquesta patirà algun d'ells en algun moment de la seva vida. A més, cal tenir en compte que un 30% dels pacients que inicialment presenten ansietat desenvolupen una depressió secundària, que en moltes ocasions es diagnostica al mateix temps.

Habitualment, es considera que la depressió i l'ansietat són entitats clíniques independents, encara que sol ser rar trobar-les en estat pur, ja que el més freqüent és que apareguin de manera conjunta, en major o menor mesura, en un mateix pacient. Segons les enquestes nord-americanes, la comorbilitat arriba a aconseguir una prevalença del 60% i un de cada quatre pacients que tenen un diagnòstic d'ansietat generalitzada té diagnosticat un trastorn depressiu de forma comòrbida. Per això, la coexistència de la depressió i l'ansietat és ara entesa més com la norma que com l'excepció.

Aquest elevat solapament entre els símptomes d'ansietat i depressió ha generat des de fa més de 20 anys canvis en les classificacions internacionals i modificacions en la conceptualització del trastorn d'ansietat generalitzada i del trastorn depressiu major. S'ha reconegut que estan relacionats entre si, és a dir, es poden considerar com dos estats d'un mateix trastorn.

En estudis nord-americans, NCS (National Comorbility Study) i ECA (Epide- miologic Catchment Area), es posaven de manifest xifres altes de comorbilitat. Un 49-50% de pacients amb trastorn d'ansietat presenten una depressió. Es tracta de la cormobilitat més alta en Psiquiatria. Estudis suggereixen que el 25% dels pacients depressius, tenen antecedents de trastorn d'angoixa durant algun període de la seva vida, i a més, suggereixen que entre el 40 i el 80% dels pacients amb aquest trastorn han experimentat un episodi depressiu major. En general, s'accepta que en un terç dels pacients el trastorn d'angoixa és anterior a la depressió, en un altre terç la depressió antecedeix al trastorn d'angoixa i en el terç restant ocorren simultàniament.

Els pacients que presenten comorbilitat entre trastorn depressiu i angoixa presenten símptomes més intensos i freqüents que els pacients amb trastorn aïllat. A més, les formes comòrbides són de pitjor pronòstic. Se sap que no sols s'incrementa la possibilitat d'aparició d'un episodi depressiu major, sinó que a més, presenten major gravetat i durada de la simptomatologia, pitjor resposta al tractament i persistència simptomàtica i una major tendència a la cronicitat del trastorn afectiu. A més, tenen un major aïllament social, una disminució del rendiment laboral i una major utilització de recursos sanitaris amb un major nombre d'hospitalitzacions. En general, presenten una major taxa de la mortalitat en relació amb malalties vasculars, major taxa de suïcidis, major deteriorament funcional, i una major incidència d'alcoholisme i abús d'altres substàncies. Les crisis d'angoixa seran el principal predictor de suïcidi consumat en el primer any de seguiment.

PsiquiaTEK Centro Médico Teknon

PsiquiaTEK

està format per un grup de persones amb una filosofia d'actuació professional basada a oferir als nostres pacients un plantejament honest i clar per a millorar la seva salut emocional.

El nostre èxit es basa en el tracte humà del nostre equip i la relació de confiança que aconseguim amb els nostres pacients. És per això, que ens sentim orgullosos d'haver ajudat molta gent des dels nostres inicis, i esperem continuar fent-ho durant molt més temps.


Si necessites ajuda professional, demana cita ara

Insertar comentario

Demana cita sense compromís

Recibe puntualmente en tu correo, noticias y recomendaciones de salud, para ti y los tuyos.