Recordar-vos que el dijous 23 de novembre a les 15 h a la sala d’actes , Rafael Navalon, expert en CIE 10, oferirà una sessió informativa sobre la nova Classificació internacional de malalties (CIM-10), que entrarà en vigor a tots els centres sanitaris a partir de l'1 de gener de 2018.

La diferència amb l'actual versió (CIM-9) és molt significativa donat que, entre d’altres, requereix un major detall i registre de la informació assistencial. A Catalunya s’ha retardat un any la seva implantació, però a partir del 1 de gener serà vigent a tots els centres sanitaris. La correcta codificació amb tots els paràmetres clínics necessaris afecta directament a la complexitat que atén el centre i, per tant, als professionals, a la vegada que permet la comparació entre centres, regions i països.

És per això que el dia 23 de novembre a les 15 h. a la sala d’actes, Rafael Navalon, expert en CIE 10 ens oferirà una sessió d'una hora de durada sobre la mateixa.

Donada la rellevància del canvi, en la qual vosaltres sou uns dels principals actors, us preguem la màxima assistència.