Sol·licitud de Documentació Clínica

Des d'aquí pot descarregar un arxiu PDF amb informació sobre la Sol·licitud de Documentació Clínica. Recordi que pot dirigir-se al Servei d'Atenció al Client de dilluns a dijous de 10 a 19 hores, i els divendres de 9 a 18 hores.

Acreditació necessària per recollir documentació clínica

El pacient

 • Original del DNI o passaport

Persona autoritzada pel pacient

 • Complimentar l'apartat d'aquest mateix imprès o realitzar carta d'autorització o representació signada pel pacient que inclogui el nom complet de la persona autoritzada i la seva relació de parentiu
 • Original del DNI o passaport del pacient. Adjuntar fotocòpia a la sol·licitud
 • Original del DNI o passaport de la persona autoritzada. Adjuntar fotocòpia a la sol·licitud

Difunt

 • Original del DNI o passaport del difunt. Adjuntar fotocòpia a la sol·licitud
 • Original del DNI o passaport original del sol·licitant. Adjuntar fotocòpia a la sol·licitud
 • Documentació acreditativa de la vinculació familiar. Adjuntar fotocòpia de l'acreditació a la sol·licitud
 • En cas que la defunció no s'hagi produït al nostre Centre, certificat de defunció

Tutor legal del pacient

 • Document acreditatiu de la designació judicial del tutor
 • Original del DNI o passaport del tutor. Adjuntar fotocòpia a la sol·licitud
 • Original del DNI o passaport del tutelat. Adjuntar fotocòpia a la sol·licitud

Pare / Mare, en cas de menors de 16 anys

 • Original del DNI o passaport del sol·licitant. Adjuntar fotocòpia a la sol·licitud
 • Llibre de família. Adjuntar fotocòpia a la sol·licitud