UCI-UCUCI-UC

UCI-UC

Unitat polivalent que disposa de boxes completament equipats amb el sistema més modern de monitorització.

La Unitat de Cures Intensives-Unitat Coronària és el departament on reben atenció continuada aquells pacients que es troben en una situació de gravetat important o que requereixen un control més exhaustiu. L’UCI-UCC del nostre centre es troba situada a la planta baixa de l’edifici d’hospitalització, en immediat veïnatge amb el Servei d’Urgències i amb Quiròfans per facilitar l’ingrés dels pacients, reduir el temps de resposta a les emergències i potenciar la col·laboració entre departaments

L’atenció mèdica a l’UCI-UCC correspon a metges especialistes i amb una àmplia experiència en el tractament del pacient greu, tant mèdic com quirúrgic. El seu treball es desenvolupa en íntima col·laboració amb un ampli equip d’infermeria format per professionals amb formació específica i extensa experiència.

La cura dels pacients a l’UCI no seria possible sense la col·laboració amb altres molts departaments de l’Hospital: Farmàcia, Fisioteràpia, Hemodinàmica, Anestesiologia, Departaments Quirúrgics, Medicina Interna, Pneumologia, Neurologia, etc. La complexitat de l’atenció a aquest tipus de pacient fa imprescindible l’establiment de mecanismes d’estreta cooperació interdepartamental

La nostra Unitat disposa de 14 boxs individuals, dotats dels més moderns mitjans de monitorització i tractament, així com de sistemes de control en circuit tancat de TV. Per fer més fàcilment tolerable l’estada, cada box disposa d’una televisió i es permet als pacients disposar d’elements d’entreteniment i comunicació amb els seus familiars (tauletes, telèfons mòbils, etc.)

Visites a pacients

A causa de l’estat especialment delicat d’aquests pacients, el nombre i el temps de visites està limitat a dues persones durant períodes preestablerts; preferiblement s’aconsella que els visitants es limitin a l’entorn familiar directe. Així mateix es prega als familiars que proporcionin telèfons de contacte per comunicar-s’hi en cas de necessitat. L’horari de visites a pacients ingressats a l’UCI-UC és:

  • De 7 a 7.45 hores
  • De 13 a 15 hores
  • De 18.30 a 19.30 hores

Els pacients pediàtrics poden estar permanentment acompanyats per un familiar, les 24 hores del dia.

La informació mèdica sobre l’estat del pacient s’ofereix diàriament, durant l’horari de visites del migdia, quan els seus familiars es troben a la unitat. Si l’estat del pacient és molt inestable, s’ampliarà la freqüència de la informació i, en cas que hi hagi modificacions, es contactarà amb els familiars per informar-los de l’estat del pacient. Per raons de confidencialitat, la informació telefònica ha de ser molt limitada

Hi ha una confortable sala d’espera específica, amb comunicació directa amb l’UCI via intèrfon i telèfon, i que es troba a disposició dels familiars.

Equip

  • Responsable mèdic de la Unitat: Dr. Xavier Soler Abel
  • Metges de staff: Dra. Belen Gualis Cardona i Dra. Anna Claramunt Suau
  • Responsable d’infermeria de la Unitat: Laura Martínez