Buidament gàstric

Està indicat per valorar el retard en el buidament gàstric d'aliments líquids i/o sòlids (gastroparèsia). L'adquisició de les imatges dura entre 3 i 4 hores i es realitza immediatament després de l'administració del traçador.