Gammagrafia hepàtica amb hematies marcats

Es realitza per diagnosticar i localitzar hemangiomes hepàtics. El marcatge d'hematies dura 30-45 i l'adquisició de les imatges 30 minuts i es realitza als 10-20 minuts i a les 2-3 hores postinjecció.