Gammagrafia hepatobiliar

Està indicat en l'estudi de la funció hepatobiliar, la sospita de colecistitis aguda, l'avaluació de l'obstrucció de la via biliar extrahepàtica, l'avaluació de la via biliar després de cirurgia, la detecció d'una fuga biliar, l'avaluació de malalties cròniques de la via biliars, el seguiment del trasplantament hepàtic, l'avaluació de malalties congènites de la via biliar i el diagnòstic diferencial de l'atrèsia de via biliars (patologia de nadons) amb l'hepatitis neonatal. L'adquisició de les imatges dura 1 hora i es realitza immediatament després de l'administració del traçador. Si es necessiten imatges tardanes, l'estudi es pot allargar 2-3 hores.