Hipoacúsia adults

En primer lloc, quan un pacient acut a visitar-se per una pèrdua d’audició, procedirem a fer-li una sèrie de proves amb la finalitat de quantificar i investigar-ne la causa. En línies generals, la hipoacúsia de l’adult es classifica en dos grups principals:

  • La produïda per una alteració de l’orella externa (entrada o canal d’orella) o en l’orella mitjana (timpà i cadena d’ossets). Aquesta és l’anomenada hipoacúsia de transmissió o conducció.
  • La causada per una alteració en l’orella interna. És la denominada hipoacúsia de percepció.

Oído medioOído medio