Saltar al contingut

Avenços en l'avaluació dels trastorns de memòria i altres alteracions cognitives

A la Unitat de Memòria de l'Institut de Neurociències Teknon hem desenvolupat eines per fer una avaluació primerenca dels trastornos cognitius i les malalties neurodegeneratives, cada vegada més comuns en una societat en què l'envelliment de la població és una realitat innegable.

Memoria TeknonMemoria Teknon

En la societat actual, l'envelliment de la població és una realitat innegable. A mesura que les persones envelleixen, augmenta la preocupació per l'estat de la seva memòria o altres funcions cognitives, davant la possibilitat de desenvolupar una demència tipus Alzheimer o altres trastorns cognitius. En la Unitat de Memòria de l'Institut de Neurociències Teknon hem desenvolupat eines que ens permeten una avaluació primerenca.

A la Unitat de Memòria de l'Institut de Neurociències Tekon estem especialitzats en l'avaluació de trastorns cognitius i de malalties neurodegeneratives, com la malaltia d'Alzheimer, una malaltia que, segons la Societat Espanyola de Neurologia, a Espanya afectava al voltant de 800.000 persones, el 2020. Una xifra que podria augmentar en els pròxims anys a causa de l'envelliment de la població, una consciència més gran de la malaltia i la detecció d'aquesta.

A la Unitat de Memòria, hem posat a punt un conjunt d'exploracions que ens permeten fer una avaluació integral de la deterioració cognitiva, que inclou l'exploració neuropsicològica i els marcadors biològics de la malaltia d'Alzheimer. Un dels objectius principals és el diagnòstic precoç, que permet un millor abordatge integral de la malaltia.

L'exploració neuropsicològica

Un dels pilars fonamentals de la detecció precoç és l'exploració neuropsicològica. Es tracta d'un procés integral que permet avaluar el funcionament de memòria i altres habilitats cognitives d'una persona.

Aquesta avaluació es duu a terme per professionals de la salut, generalment neuropsicòlegs, i també neuròlegs, psiquiatres o neuropsiquiatres amb l'objectiu de detectar possibles dèficits o problemes en àrees específiques de la funció cerebral.

L'avaluació estudia, la memòria, l'atenció i concentració, les funcions executives, el llenguatge i la comunicació, les habilitats visuoespacials, la velocitat de processament i les habilitats motores.

Mitjançant qüestionaris i tests estandarditzats es duu a terme un estudi que a més de diagnosticar problemes cognitius de manera precoç, permet avaluar el progrés de la malaltia.

Marcadors biològics de l'Alzheimer

Els marcadors biològics d'Alzheimer al líquid de cefalorraquidi ens permeten mesurar quatre proteïnes en aquest fluid que ens indiquen els canvis biològics de la malaltia en estadis molt inicials. Per a fer aquesta prova és necessari realitzar una punció lumbar, que és un procediment rutinari en Neurologia i ben tolerat.

Actualment, s'estan investigant marcadors en sang que poden donar un resultat similar.

El PET d'amiloide és una prova d'imatge nuclear que permet detectar amiloide en el cervell de manera molt precoç, i el seu resultat és similar al que ofereix el líquid cefalorraquidi. La seva realització implica administrar una petita dosi de marcador radioactiu preu a la prova.

Demana cita a Centre Mèdic Teknon. Este enlace se abrirá en una ventana nuevaDemana cita a Centre Mèdic TeknonEste enlace se abrirá en una ventana nueva

La Unitat de Memòria de l'Institut de Neurociències Teknon


Formada per un equip de professionals reconeguts internacionalment, Unitat de Memòria de l'Institut de Neurociències Teknon fem una valoració integral de persones amb problemes cognitius de qualsevol origen i oferim quatre programes relacionats amb aquests trastorns cognitius: detecció de l'Alzheimer, detecció de trastorns cognitius en malalties neurològiques i sistèmiques, i el programa Neurocovid.

En aquests programes s'inclou l'exploració neuropsicològica i habitualment proves d'imatge cerebral com la ressonància magnètica, o bé els marcadors biològics d'Alzheimer.

Insertar comentario

Demana cita sense compromís

Recibe puntualmente en tu correo, noticias y recomendaciones de salud, para ti y los tuyos.