Rinoplàstia estètica

Agradar-se i sentir-se còmode i en pau amb el propi aspecte físic és una font de benestar important. I aquesta és en realitat la finalitat de qualsevol rinoplàstia estètica: aconseguir l’harmonia física que ens ajudarà a sentir-nos millor.

La rinoplàstia és la cirurgia que modifica la dimensió i la forma del nas per tal de donar a la cara un aspecte harmoniós i agradable. Quan una rinoplàstia es combina amb el retoc de l’envà nasal, parlem de rinoseptoplàstia.

La correcció d’un defecte nasal s’ha de contemplar globalment: cal analitzar els desitjos de millora de la persona que es vol operar, però també les seves característiques físiques i facials (edat, grau de salut, textura de la pell, estructura òssia, etc.).

El nas, a diferència d’altres parts del cos que poden embellir-se a través de la cirurgia, és un òrgan molt delicat: té unes funcions vitals que s’han de respectar i prioritzar a l’hora d’operar. Tot i ser una operació amb finalitat estètica, és important que la rinoplàstia vagi a càrrec de cirurgians rinòlegs, que són els especialistes en l’òrgan nasal en la seva globalitat.

La Dra. Colomé analitza tots els paràmetres que poden condicionar l’èxit de l’operació i fa una proposta de millora realista que s’ajusti als desitjos de la persona que es vol operar i alhora eviti possibles complicacions funcionals en un futur.

En cas que en l’exploració inicial es detecti també un problema d’obstrucció nasal, es plantejarà una intervenció quirúrgica que permeti abordar el problema funcional i estètic de forma conjunta en una sola entrada a quiròfan.

  • Quan és recomanable una rinoplàstia?
  • Quines millores es poden esperar?
  • Com és l'operació?
  • Com és el postoperatori?
  • Poden haver-hi complicacions?

Sigui quin sigui el motiu de la intervenció, la Dra. Colomé té sempre una mirada global de la persona.