Acúfens o Tinnitus

Buscarem el tractament més adequat per als brunzits i xiulets.


Què són els acúfens?

acúfenosacúfenos

Els acúfens o tinnitus consisteix en la sensació d’escoltar un soroll, so o xiulets a l’oïda o al cap sense que hi hagi una font externa real que els produeixi. Poden manifestar-se de múltiples formes: com soroll, brunzit, xiulet a l’orella o, murmuri de mar, timbre, etc. El soroll en l’oïda pot ser intermitent o continu, així com unilateral, bilateral o percebre en tot el cap.

Gairebé tothom ha patit tinnitus alguna vegada, encara que sigui de manera temporal.

Un exemple és la típica sensació de soroll a l’orella després d’un concert o qualsevol esdeveniment, on s’ha exposat a les oïdes al so.

El problema apareix quan l’acufen o tinnitus persisteix o augmenta amb el pas el temps. La qualitat de vida del pacient es veurà afectada, amb més o menys grau, depenent de la intensitat i de la freqüència de soroll que escolta en l’oïda.

Els acúfens no sempre van associats a una pèrdua auditiva. Aproximadament un 30% de les persones amb sordesa important no té tinnitus, però al voltant d’un 18% de la població pateix algun tipus d’Acufen.