Què és la Medicina Interna?

El servei de Medicina Interna s'enfoca en la visió completa del funcionament i anàlisi del cos humà, permetent prevenir, diagnosticar i tractar qualsevol tipus de patologia.

Els metges internistes de Centre Mèdic Teknon acompanyen al pacient al llarg de la seva vida, des de l'adolescència fins a l'edat avançada. Enfront de la malaltia d'un pacient adult, el metge internista, amb una visió àmplia i completa del pacient, coordina la resta d'especialistes necessaris per obtenir un diagnòstic i un tractament adequats.

És el metge internista qui us assistirà quan requereixi un tractament quirúrgic, tant de forma ambulatòria davant de trastorns de salut que no comprometin la vida, com durant l'hospitalització quan el pacient necessiti cures especials.


Quins serveis i proves es fan a Medicina Interna?

Amb el focus de la prevenció, diagnòstic i tractament de malalties, a Medicina Interna es realitzen proves i anàlisis per detectar tot tipus de patologies, com ara malalties agudes, afectacions a òrgans, malalties digestives, problemes respiratoris, entre d'altres. ​

Per això, Centre Mèdic Teknon compta amb instal·lacions avantguardistes que permeten efectuar tot tipus de proves diagnòstiques de Medicina Interna, tenint processos àgils que permeten identificar eficaçment les patologies.

Algunes de les proves més comunes de Medicina Interna són: ​

  • Electrocardiogrames
  • Proves d'esforç
  • Proves d'imatge (raigs x, ressonàncies magnètiques)
  • Espirometria
  • Anàlisi de colesterol
  • Anàlisis ​

Agenda la teva cita per prevenir i diagnosticar malalties

Sovint, els pacients arriben al servei de Medicina Interna per patir diversos símptomes que requereixen l'anàlisi holístic dels especialistes.

Malalties infeccioses, hipertensió arterial, diabetis, problemes metabòlics, trastorns dels lípids en sang, malalties respiratòries i trastorns digestius, entre moltes altres, són algunes de les malalties amb què el metge internista us pot ajudar.

Per prevenir malalties i diagnosticar-les i tractar-les a temps, cal acudir al metge internista, que es coordinarà amb altres especialistes, en cas que sigui necessari.