Otorinolaringologia pediàtrica

Tractem tots els trastorns d'oïda, nas i gola dels nens

A la nostra unitat d’otorrinolaringologia, diagnostiquem i tractem tots els trastorns d’oïda, nas i gola de la infància. Així mateix realitzem tota mena de proves:

 • Per a la detecció d’hipoacúsia, des del primer dia de vida: audiometria d’estat estable, potencials evocats auditius, otoemissions acústiques, peep-show, test de Suzuky, audiometria tonal liminar i impedanciometria. Tot això practicat per audiòlegs infantils especialitzats (veure apartat hipoacúsia )
 • Endoscòpia de fosses nasals, cavitat oral, rinofaringe i laringe.
 • Fibrolaringoscòpia per a detecció i tractament de les alteracions de la parla i de la veu.
 • Disfonia infantil
 • Amígdales
 • Hipoacúsia infantil
 • Adenoides
 • Fre lingual
 • Otitis serosa
 • Otitis mitjana aguda de repetició
 • Perforació timpànica
 • Colesteatoma
 • Implant coclear
 • Otoplàstia
 • Tumors benignes de cap i coll