Obstrucció nasal
Cornets i septe

Quines són les causes de l'obstrucció nasal?

En el nen, la causa normalment és un engrandiment de les adenoides o carnots moltes vegades associat a una mida engrandit (hipertròfia) de les amígdales. (Vegeu els apartats El nen roncador i Tractament amb làser).

En l’adult, les causes són principalment dos, moltes vegades associades a:

  • Una mida exagerada (hipertròfia) dels cornets nasals inferiors.
  • Una desviació de l’envà nasal, és a dir, de la paret que separa les dues fosses o costats del nas.
  • Altres causes són la rinitis al·lèrgica, la sinusitis i els pòlips nasals.

Com es diagnostica?

Mitjançant l’endoscòpia nasal, que es realitza a la mateixa consulta sense pràcticament molèsties. Amb ella visualitzarem totes les estructures del nas i gola (boca, faringe i laringe). A més, en reproduir les imatges a la pantalla, podrem explicar les mateixes al pacient i als seus acompanyants.


Com es tracta?

Lògicament, el tractament dependrà de la causa:

En el cas de la hipertròfia de cornets, s’aconsellarà una reducció d’aquests. Per a això, podem utilitzar 2 tipus de tècnica:

  • Si l’augment de mida és moderat, podem reduir els cornetes per Ràdio Freqüència, tècnica que s’aplica amb anestèsia local a la mateixa consulta. (Fig. 1, 2, i 3)
  • Si l’augment de mida dels cornets és important, és millor una reducció amb làser CO₂, tècnica que se sol realitzar mitjançant anestèsia general. El resultat sol ser definitiu, a diferència d’altres tècniques, que poden tornar a créixer al cap de pocs anys. (Fig. 4 i 5)

En cas d’una desviació de septe nasal, corregirem el mateix realitzant una intervenció anomenada septoplàstia. Amb això aconseguirem col·locar-lo en posició recta, obtenint un pas d’aire per banda i banda del nas.

Si hi ha una sinusitis (associada a desviació del septe o hipertròfia dels cornets), corregim la mateixa mitjançant cirurgia endoscòpica nasal, la qual permetrà actuar sense cap mena de cicatriu externa, usant instruments microscòpics, evitant complicacions i amb un postoperatori amb mínimes o nul·les molèsties.

En cas de pòlips nasals, mitjançant tècniques endoscòpies eliminarem els pòlips, evitant l’hemorràgia i les complicacions postoperatòries, i sense cap cicatriu. Els pòlips seran aspirats utilitzant el microdebrider, un aparell que succiona els mateixos sense lesionar el teixit normal.


Cas clínic

Gràcies a la tècnica de l’endoscòpia, podem accedir a l’interior del nas i veure perfectament tot el seu interior.

A l’esquerra, imatge dels cornets nasals inferiors abans de la intervenció (observeu l’absència de pas). A la dreta, imatge després de la intervenció on es pot veure que ja no existeix obstrucció i que l’espai per respirar és més gran.


adulto-roncador-6adulto-roncador-6

A l’esquerra, imatge dels cornets nasals inferiors abans de la intervenció (observeu l’absència de pas).
A la dreta, imatge després de la intervenció on es pot veure que ja no existeix obstrucció i que l’espai per respirar és més gran.


A la imatge de l’esquerra podem veure clarament un cornet molt augmentat de mida que no deixa, pràcticament, espai per respirar, amb la consegüent obstrucció.

  • Hi ha moltes tècniques per reduir els cornets, per exemple la Radiofreqüència, però en un cas com aquest, en què la mida és molt gran, l’ideal és reduir el cornet mitjançant un làser.
  • Fixem-nos, després de l’operació (imatge de la dreta), en el gran espai que queda, és una veritable "autopista" per respirar, i evidentment aquesta reducció és per a tota la vida. Aquests cornets mai més tornaran a créixer.


Nariz - obstrucción nasalNariz - obstrucción nasal


endoscopia-nasalendoscopia-nasal
Endoscòpia nasal

obstruccion-nasal-2obstruccion-nasal-2

Fig. 1: L’energia per radiofreqüència s’envia per sota de la capa superficial del cornet.


obstruccion-nasal-3obstruccion-nasal-3
Fig. 2: El teixit tractat s’escalfa a 70 °C – 75 °C per crear una zona de coagulació.

obstruccion-nasal-4obstruccion-nasal-4

Fig. 3: Durant les següents tres a sis setmanes el teixit tractat disminueix.