Vial Celulas Madre Cultivadas. Este enlace se abrirá en una ventana nuevaVial Celulas Madre CultivadasL'Institut de Teràpia Regenerativa Tissular (ITRT) s'ha convertit en la referència mundial en Medicina Regenerativa gràcies al seu protocol de cèl·lules mare mesenquimals cultivades (CMMC), que han demostrat científicament tenir la capacitat de regenerar teixits com el tendó (per primera vegada en el món), cartílag (artrosi), disc vertebral, os (Pseudoartrosi i Osteonecrosi) o glàndules salivals.

Els 22 assaigs clínics que ha realitzat el centre constitueixen la major base de coneixement científic mundial en la matèria i han posat de manifest que només multiplicant les cèl·lules al laboratori (el que es coneix científicament com cultivar les cèl·lules) s'aconsegueix assolir el volum que permet regenerar els teixits

Des de la seva fundació el 2003, ITRT ha recuperat la qualitat de vida de més de 1200 pacients en patologies que en molts casos eren considerades inviables i, a més, ha ajudat a allargar la carrera esportiva de molts dels esportistes d'elit més coneguts a nivell mundial.

La teràpia amb cèl·lules mare mesenquimals Cultivades (CMMC) compta amb l'aprovació personalitzada de les autoritats sanitàries i, gràcies a l'experiència de ITRT, ha demostrat que suposa un canvi de paradigma en l'abordatge de les lesions, ja que evita operacions quirúrgiques i pròtesis , cura patologies inviables fins a la data i recupera amb molta més eficàcia i rapidesa als pacients.


Patologies:


Teràpia amb Cèl·lules Mare Mesenquimals Cultivades

Les cèl·lules mare que és possible extreure del cos humà són escasses, insuficients com per aconseguir la recuperació de teixits, així que ITRT va aplicar la innovació de multiplicar-les.

El protocol suposa una primera intervenció breu i indolora en la qual s'extreuen algunes cèl·lules mare de la cresta ilíaca (pelvis) del pacient.

Aquestes cèl·lules s'envien al laboratori per ser cultivades en les condicions ideals durant 3 setmanes, de manera que es multipliquin fins a superar els 250 milions d'unitats. D'aquest cultiu s'extreuen els milions de cèl·lules necessaris i la resta de la producció es criogenitza i conserva en cas de futures necessitats del pacient.

A continuació, uns 21 dies després de realitzada la primera intervenció, es procedeix a implantar les cèl·lules mare mesenquimals, un cop ja CULTIVADES, a la zona de la lesió.


Direcció Científica
Dr. Lluís Orozco

Direcció Mèdica
Dr. Robert Soler Rich

Contacte:

ITRT - Institut de Teràpia Regenerativa Tissular
Centro Médico Teknon
Vilana 12 - 08022 Barcelona
Tel +34 93 290 60 42
www.itrt.es
cells@itrt.es

DR. Soler y Dr. Orozco ITRTDR. Soler y Dr. Orozco ITRT