Necessito un informe del meu metge

La secretària del servei mèdic prendrà nota de la vostra petició i s'encarregarà de preparar-vos la documentació corresponent. Aquest tràmit s'ha de sol·licitar amb antelació.

Podeu trucar de dilluns a divendres, de 9 a 21 hores al telèfon: 93 290 64 71.