Unidad Semicriticos TeknonUnidad Semicriticos Teknon

Unitat de Semicrítics

Semicriticos enfermerasSemicriticos enfermerasAquesta nova i moderna unitat de semicrítics és una unitat assistencial de nivell intermedi entre la unitat de cures intensives i la planta d'hospitalització convencional. Disposa de 7 habitacions individuals i està dotada de tota la tecnologia necessària per al diagnòstic i tractament de processos de salut que requereixen una vigilància i cura especial.

L'assistència la realitza un equip altament qualificat, integrat per metges especialistes en medicina intensiva i cardiologia. Disposa d'un equip d'infermeria especialitzada i formada per atendre les necessitats que tenen els pacients ingressats en aquesta unitat.

En general, es tracta de pacients estables que les seves necessitats de tractament no depenen de tractaments invasius, però per la naturalesa de la malaltia, són susceptibles de complicacions que s'han de resoldre ràpidament.Horaris de visites i informació a familiars

La unitat de semicrítics disposa d'un horari d'acompanyament d'una persona durant les 24 h.

L'horari de visites és flexible i adaptat a les necessitats dels familiars que estiguin condicionades per horaris laborals etc. El pacient pot estar acompanyat per una persona les 24 hores del dia.

Els horaris de visita són:
De dilluns a divendres de 13:00h a 15:00 h i de 18:30h a 19:30 h.
Dissabtes de 10:00h-12:00 h

docotres hablando unidad semicriticosdocotres hablando unidad semicriticos

El nombre d'acompanyants màxim al box és de dues persones. És important que els acompanyants organitzin les seves visites de manera que no sobrecarreguin al pacient i no interfereixin en el seu repòs.

Per mantenir l'adequat funcionament de la unitat, respectar el descans i la intimitat de la resta dels malalts, el personal de la unitat els demanarà que respectin les normes, de manera que no hi hagi més d'una persona d'acompanyament per box, i un màxim de 2 persones en horaris de visita.

En algunes ocasions els professionals de l'equip podran suggerir-los que surtin del box per realitzar alguna cura, exploració o prova mèdica.

La Unitat de Semicrítics – Unitat Coronaria està vinculada a la Unitat de Medicina Intensiva (UCI) del nostre hospital (enllaç a la UCI).

Equip

  • Responsable mèdic de la Unitat: Dra. Belén Gualis
  • Responsable d'infermeria de la Unitat: Laura Martínez

Normes generals

Semicriticos doctores y enfermeraSemicriticos doctores y enfermeraEls horaris de funcionament són de dilluns a les 7:00 h fins dissabte a les 14:00 h, romandrà tancada els diumenges i els dies festius intersetmanals.

En cas de procediments especials, se sol·licitarà la signatura del consentiment informat al pacient o si aquest no es troba capacitat per fer-ho, al seu representant. Aquest document garanteix la seva conformitat al moment de prendre una decisió, després d'haver rebut i entès la informació corresponent.

Hi ha casos en què els pacients han de romandre sota videovigilància per garantir la seva seguretat. Els criteris per a l'ús de vídeo vigilància s'estableixen basats en les necessitats clíniques del pacient, o per la situació del box que impossibilita la visualització directa. Els sistemes de videovigilància no disposen de cap sistema de gravació ni de transmissió a distància de les imatges. Els monitors de sistema es troben situats a l'àrea de control d'infermeria, on només el personal autoritzat té accés.

El silenci ajuda a la recuperació del pacient, procurin parlar en veu baixa, desconnectar o baixar el volum dels telèfons mòbils i no fer soroll quan s'accedeixi a visitar el seu familiar.

No s'aconsella l'entrada a menors de 16 anys llevat de casos excepcionals.

Què puc esperar com a pacient a la unitat?

Semicriticos doctores y enfermeraSemicriticos doctores y enfermeraEls pacients ingressats a la unitat de Semicrítics estan connectats a un monitor mitjançant uns elèctrodes i altres dispositius com pulsioxímetre o maniguet de mesurament de tensió arterial que ens informen de les seves constants vitals (freqüència cardíaca, tensió arterial o nivells d'oxigenació), d'aquesta manera els professionals de la unitat estan contínuament informats.

Els monitors disposen d'un sistema d'alarmes visuals i acústiques de diversa intensitat, moltes d'aquestes són informatives i no suposen un risc real per al pacient.

L'equip d'infermeria està format per 2 infermeres distribuïdes en 3 torns i els doctors que estan a la cura de la unitat són a la clínica durant les 24 h.

La clínica també disposa d'unitat de cures intensives (UCI) en la qual s'atenen a persones amb processos clínics més greus que necessiten tractaments més invasius, en cas d'empitjorament de la seva patologia o tancament temporal de la unitat, es valorarà el trasllat a aquesta unitat.

Quan puc rebre informació sobre el meu familiar ingressat a la USC?

Semicriticos TeknonSemicriticos TeknonL'horari d'informació mèdica serà a l'ingrés del pacient per comentar el pla integral d'assistència i de dilluns a divendres de 13:00h - 15:00h i el dissabte de 10:00h - 12:00h. El metge responsable es posarà en contacte amb vostès al box del pacient.

La informació de l'estat del malalt és confidencial i només serà donada als membres de la família més pròxims o éssers estimats que hagi designat el pacient.

Per preservar la confidencialitat, la informació mèdica no es donarà per telèfon, excepte en casos excepcionals.

En el moment de l'ingrés se sol·licitarà que facilitin el nom i número de telèfon d'un o dos familiars per poder localitzar-los i donar informació sobre decisions que es prenguin de el pacient (per exemple el trasllat a una altra unitat) o si hi ha hagut canvis importants en la seva evolució.

Què puc fer com a familiar?

Poden estar al costat del malalt durant tot l'horari de visites o d'acompanyament.

Pot portar objectes d'higiene personal (raspall i pasta de dents, pinta, accessoris de afaitat, sabatilles i bata).

Pot ser d'utilitat material d'entreteniment per passar les llargues hores del dia (tauleta, portàtil, llibres, revistes, ràdio amb auriculars, etc.). Els pacients poden disposar de telèfons mòbils, mantenint l'aparell silenciat.

Si el pacient utilitza ulleres, audiòfon o dentadura comenti-ho amb la infermera i ella li indicarà on guardar-lo.

Si es troben refredats millor abstenir-se de fer visites o en tot cas hauria de col·locar-se una mascareta (sol·licitar-la a infermeria)

Si el seu familiar es troba desorientat, demanarem que hi hagi una persona acompanyant-la fins i tot en horari nocturn i en alguns casos portar un rellotge, fotos o un objecte personal significatiu pot ajudar a estar més orientat i en un entorn més familiar.

Si necessiten a la infermera toquin el timbre que hi ha a l'habitació o adreceu-vos all control d'infermeria.

Per raons d'higiene no està permès portar flors o plantes naturals als pacients.

La unitat disposa d'un lavabo per als pacients, els familiars han d'acudir als lavabos situats fora de la unitat.