La cirurgia facial pot solucionar un problema d’asimetria?

La cirurgia facial pot esmenar alguns tipus d’asimetria facial, per exemple, la produïda per una lesió del nervi facial íntegrament, l’asimetria facial congènita (s’ha d’esperar el desenvolupament corporal total per poder actuar-hi) i la produïda per malalties congènites. Actualment es poden utilitzar múltiples tècniques com la transposició d’un altre nervi que supleixi el nervi lesionat, les bandes aponeuròtiques, implants de greix, un mètode de llarga durada, o les pròtesis d’os o de silicona per aconseguir restablir l’equilibri.