La Unitat d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica de Centro Médico Teknon actualment està dirigida pel Dr. A. Valero Santiago.

En la Unitat col·labora un equip de metges al·lergòloges i de personal de infermeria (DUE), amb experiència en les tècniques diagnòstiques i terapèutiques de les malalties al·lèrgiques.

En la Unitat es realitzen els estudis immunoal·lèrgics de totes les patologies alèrgiques: pediàtriques i de l'adult. Es disposa de l'utillatje i dels al·lèrgens diagnòstics adequats per a l'estudi de l'al·lèrgia respiratòria (Rinoconjuntivitis, Asma bronquial...), al·lèrgia alimentaria, al·lèrgia a fármacs, al·lèrgia a insectes (picades d'himenòpters), al·lèrgia cutània (urticaria, angioedema, dermatitis de contacte, dermatitis atòpica...), al·lèrgia ocupacional, etc.

Els avanços científics han permès en l'actualitat disposar de la biologia molecular per l'estudi in vitro de les malalties al·lèrgiques i de noves possibilitats terapèutiques: amb extractes terapèutics (Immunoterapia) amb els determinants majors dels al·lèrgens i de tractaments de les patologies severes amb molècules anti IgE (Omalizumab) per resoldre patologies cròniques i per iniciar la dessensibilització alimentaria.

Per a l'estudi de les diferents patologies al·lèrgiques, es realitzen les corresponents proves diagnostiques.