En un esforç constant per millorar la seguretat i benestar dels nounats i nens ingressats en Centro Médico Teknon, hem implementat un avançat sistema de seguretat: les polseres TAG.

La iniciativa forma part de l'actualització del protocol Codi Rosa, destinat a prevenir els intercanvis i robatoris de menors dins de les instal·lacions, i "és el reflex del nostre decidit compromís amb l'excel·lència en l'atenció dels nostres pacients, en la qual la seva seguretat és un dels pilars fonamentals", explica Mónica Gallardo, responsable de Qualitat i Seguretat del Pacient de Centro Médico Teknon.


seguridad pediátrica pulseras tagseguridad pediátrica pulseras tagCom funcionen les polseres TAG?

Equipades amb un sistema d'alarma integrat, les polseres TAG es col·loquen en una de les extremitats dels nounats i nens immediatament després del seu ingrés en el centre. Aquestes polseres representen un element clau per a alertar el personal de l'hospital si els menors s'acosten a les sortides controlades, la qual cosa millora la resposta immediata davant qualsevol situació de risc.

El sistema consta de dos components principals: la polsera del pacient, que es col·loca en el nounat o nen, i la polsera de la infermera, que permet activar o desactivar el sistema d'alarma segons sigui necessari. Aquest mecanisme de doble control assegura una vigilància efectiva i evita desplaçaments no autoritzats dels menors dins de l'hospital.

La implementació d'aquestes polseres TAG reforça la seguretat en les àrees crítiques del centre, com les unitats de maternitat i pediatria. Cada activació del sistema es registra en la història clínica del pacient, la qual cosa contribueix a mantenir un registre detallat dels moviments i assegura la transparència en la gestió de la seguretat hospitalària.


Reforcem els procediments d'identificació i seguretat per a l'atenció de menors

A més de la tecnologia de les polseres TAG, el Centro Médico Teknon ha reforçat els seus procediments d'identificació i seguretat per a l'atenció a menors. Aquestes mesures inclouen:

  • Identificació física i digital de menors: se segueix un procediment rigorós per a la identificació física dels nounats i pacients pediàtrics.
  • Seguretat en el trasllat postpart: el trasllat dels nounats des del paritori fins a l'habitació o l'UCI Neonatal es realitza amb l'acompanyament d'un familiar i personal de l'hospital, la qual cosa assegura la continuïtat en la identificació i seguretat del menor.
  • Mesures de seguretat físiques: la unitat Maternoinfantil i Pediàtrica compta amb control d'accés restringit, sistema de videovigilància, i sortides d'emergència monitorades. Aquestes mesures estan dissenyades per a controlar l'accés i moviment dins de les instal·lacions i complementen la protecció que ofereixen les polseres TAG.
  • Pràctiques de seguretat en la cura de menors: s'apliquen estrictes normes de confidencialitat per a protegir la identitat dels menors i les seves famílies. Els professionals estan formats per a la proactivitat davant la presència de persones desconegudes en les unitats. Això garanteix la seguretat dels menors en tot moment.

La combinació d'aquestes mesures és fruit del compromís del Centro Médico Teknon amb la seguretat i el benestar dels seus pacients més joves. La implementació de les polseres TAG, juntament amb procediments d'identificació i seguretat millorats, posiciona al centre com un líder en la innovació per a la seguretat pediàtrica hospitalària, amb l'objectiu de crear un ambient segur per als pacients i tranquil·litat per a les seves famílies.


Compromesos amb la seguretat del pacient

Liderats pel Departament de Qualitat Assistencial i Seguretat del Pacient, al Centro Médico Teknon treballem per a l'excel·lència en l'atenció mèdica. Més de 20 anys consecutius rebent l'acreditació Joint Commission ens avalen i ens situen com a referents en aquest camp.