Humanització de l'UCI en un ambient de confiança i col·laboració que reverteix de forma molt beneficiosa en els pacients

En el Centre Mèdic Teknon, hem començat un nou projecte amb l'objectiu d'humanitzar la Unitat de Vigilància intensiva (UCI), implementant mesures que busquen millorar notablement l'experiència tant dels pacients com de les seves famílies.

Aquest projecte, anomenat "Humanitzant la Vigilància intensiva (HU-CI)", se centra en crear un ambient més acollidor i menys intimidant per a aquells pacients que es troben en situacions difícils. Entre les accions dutes a terme, ressalta l'ampliació de l'horari de visites, permetent una major presència i participació dels familiars durant el procés d'atenció. Aquesta iniciativa reconeix el paper fonamental que exerceixen els familiars en el benestar emocional i la recuperació dels pacients.

S'ha designat la figura del "cuidador principal", un membre de la família del pacient que podrà acompanyar-lo el màxim temps possible en una franja horària de 12 h a 22 h. També es flexibilitza la franja horària de visita de familiars i acompanyants, podent visitar al malalt en diferents moments durant tot el dia. No obstant això, atès que la prioritat és el benestar i la correcta evolució dels nostres pacients, els horaris poden ser modificats en qualsevol moment segons les seves necessitats o les circumstàncies de l'equip assistencial.

El programa inclou la capacitació del personal en habilitats no tècniques com l'escolta activa i l'empatia, les quals són essencials per a enfortir la relació de confiança entre l'equip mèdic, els pacients i les seves famílies. A més, es realitzaran millores en les instal·lacions per a controlar el soroll i millorar la il·luminació; així mateix, es crearan espais més còmodes i personalitzats per als pacients.

Entre les iniciatives més destacades es troba la realització de passejos fora de l'UCI per a aquells pacients amb estades prolongades. Fa uns dies, el nostre hospital va dur a terme reeixidament el seu primer passeig fora d'aquesta Unitat amb un pacient que requeria ventilació mecànica. Aquesta activitat, en companyia de l'equip d'atenció mèdica i els familiars del pacient, representa un canvi significatiu en l'atenció, oferint als pacients, experiències que van més enllà dels límits convencionals de la unitat de vigilància intensiva.

La iniciativa d'humanització no sols busca millorar la qualitat de vida dels pacients durant la seva estada en l'UCI, sinó que també té com a objectiu canviar la forma en què es percep i practica la medicina intensiva, sent-li igual importància al benestar físic i emocional, tant del pacient com dels professionals.

Aquest projecte reflecteix una tendència creixent cap a la humanització en el camp de la salut, demostrant que l'atenció mèdica pot i ha d'evolucionar per a abordar totes les necessitats dels pacients, incloent-hi els aspectes emocionals i socials.


UCI Teknon grandeUCI Teknon grande


Un pas endavant en l’atenció humanitzada.