El Dr. Ruiz Manzano, especialista en Pneumologia en el Centro Médico Teknon, és un dels autors de la publicació «Diagnòstic i tractament de la tuberculosi amb resistència a fàrmacs» en la revista Archivos de Bronconeumología, Òrgan Oficial de la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica/SEPAR, que recull els més destacats treballs de recerca en la seva àrea d'especialitat en llengua espanyola, rigorosament seleccionats atenent la seva qualitat, originalitat i interès clínic i pràctic i que té un Factor d'Impacte de 4,21.

L'evidència acumulada en els 3 últims anys sobre el maneig clínic de la tuberculosi (TB) amb resistència a fàrmacs ha estat tan important que ha estat necessari actualitzar la normativa que SEPAR va publicar en 2017, sobretot referent a nous mètodes diagnòstics, a la classificació racional dels fàrmacs amb activitat enfront de Mycobacterium tuberculosi i als esquemes bàsics a recomanar en els pacients amb TB amb resistència a isoniacida, amb resistència a rifampicina o amb multifarmacorresistencia.

Actualizacion Normativa SEPAR_Diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis con resistencia a fármacos_2020 (303.7 KB) (8 páginas)