El VINCat, programa adscrit al Servei Català de la Salut, que estableix un sistema de vigilància de les infeccions nosocomials als hospitals de Catalunya, a través del grup de treball VINCat PROA, exerceix la labor d'interpretar i decidir els indicadors i intervencions per a la millora dels resultats en l'ús dels antimicrobians. Per a això se serveix del registre, validació i anàlisi de les dades subministrados pels grups PROA dels centres participants. Aquesta visió de conjunt li permet identificar possibles punts de millora i desenvolupar intervencions per a corregir aspectes específics del consum d'antibiòtics.

Un exemple d'això és la implementació de la intervenció 7VINCut en 2019, on participa la Dra. Natalia Juan de Centro Médico Teknon, i que té com a objectiu reduir el consum antibiòtic en els serveis quirúrgics a través de la reducció de la durada dels tractaments antibiòtics mitjançant la detecció i avaluació dels pacients amb tractament antibiòtic superior a set dies. Obtenint uns resultats d'un 91% d'adherència global a les recomanacions sobre teràpia antibiòtica en els Serveis Quirúrgics dels hospitals de Catalunya.

Abstract final 7VINCut (88.7 KB) (2 páginas)