La pandèmia de la Covid-19 ha tingut un fort impacte en els sistemes sanitaris de tot el món, i Espanya no n’ha estat una excepció. Però, més enllà de les conseqüències directes de la malaltia, el que comença a preocupar els experts és la incidència que tindrà en altres patologies que no hi estan directament relacionades, de les quals s’està retardant el diagnòstic, amb les conseqüències que se’n deriven.

La por de contagiar-se als centres hospitalaris, sobretot per part de la població de més edat, fa que moltes persones posposin visites i cirurgies electives de patologies no greus. Actualment acudir als centres sanitaris és completament segur, i resulta molt més perillós no realitzar visites rutinàries que permetin detectar problemes que encara no han manifestat símptomes. El camp de l'oftalmologia és un dels que més estan patint la incidència d'aquest temor i la postergació de visites.

Sense anar més lluny, durant l'any 2020 el Servei d'Oftalmologia del Centre Mèdic Teknon ha rebut un 50% menys de primeres visites que durant l'any 2019. «Per contra, la ràtio de pacients que s'han d'operar s'ha doblat, i això significa que aquells que arriben a la consulta ho fan amb les patologies molt més evolucionades, amb els perills i riscos que això comporta», explica el Dr. Ferran Mascaró, especialista en oftalmologia del Centre Mèdic Teknon.


El perill dels tumors palpebrals i orbitaris

Una de les problemàtiques més importants en aquest sentit és la relacionada amb els tumors palpebrals. Es tracta de tumors localitzats al voltant de la parpella, són molt comuns, majoritàriament benignes, i es poden tractar d'una forma senzilla. Els orbitaris són menys freqüents, també la majoria benignes i de lenta evolució. Però tant els uns com els altres també poden ser malignes, aparèixer de manera sobtada i experimentar un creixement molt ràpid.

Solen estar relacionats amb l'exposició solar i es presenten normalment en persones majors de 40 anys. Els tumors palpebrals són molt visibles i apareixen sovint en forma d'úlcera o nòdul, i moltes vegades els pacients en minimitzen la importància perquè els consideren petites berrugues. «El problema és que aquests tumors ara apareixen molt més evolucionats perquè no s'ha vingut quan començava el problema i això fa que calgui una cirurgia més important i, sobretot, és possible que, en cas de ser maligne, acabin desenvolupant una metàstasi, i per tant posant en risc la vida del pacient», explica el Dr. Mascaró, que insisteix en la importància d’anar a l'oftalmòleg quan es presenten els primers símptomes per descartar problemes en un futur.


La importància de les revisions periòdiques

A més del problema que poden suposar els tumors palpebrals i orbitaris, les revisions periòdiques oftalmològiques són de gran transcendència sobretot a partir dels 40 anys per detectar possibles problemes relacionats amb l'envelliment i prendre mesures abans que derivin en patologies més greus i fins i tot de vegades irreversibles.

Una de les qüestions més importants és la pressió ocular. Quan és molt elevada, el nervi ocular pot patir i atrofiar-se, ocasionant el que es coneix com a glaucoma, una patologia que arriba a afectar el 20% de les persones majors de 65 anys. «El problema és que no hi ha símptomes que ens indiquin que hi ha una pressió ocular alta. Per això és tan important a partir de certa edat fer-se de manera periòdica revisions oftalmològiques que puguin determinar quin és l'estat de la nostra tensió ocular, que és el principal factor de risc per desenvolupar un glaucoma», apunta el Dr. Ferran Mascaró, que assenyala com un diagnòstic precoç d'aquest problema permet prendre mesures que n’evitin el desenvolupament.

També són importants les revisions periòdiques per controlar el possible desenvolupament de les conegudes cataractes, l'opacitat o pèrdua de transparència del cristal·lí que minva la visió de manera progressiva. «Tenint en compte la nostra esperança de vida i les exigències de la vida diària, avui dia considerem que arribat a un punt tothom haurà de operar-se de cataractes en algun moment de la seva vida», explica el Dr. Mascaró. «La diferència radica que, si aquestes cataractes es detecten en un estat més precoç, la intervenció quirúrgica serà més senzilla i els resultats finals millors. Per això és tan important continuar fent les visites periòdiques a l'oftalmòleg per controlar tots aquests problemes que es deriven de l'envelliment», finalitza el Dr. Ferran Mascaró, incidint una vegada més en els perills de postergar les visites i en el fet que els hospitals segueixen els nous i estrictes protocols de seguretat posats en marxa per minimitzar el risc de contagi davant la situació actual en què ens trobem. Al Centre Mèdic Teknon li han servit per a ser acreditat per Applus+ amb el segell d'Hospital segur davant de la COVID-19.


Dr. Ferrán Mascaró explicant com el temor a la COVID-19 està reduint les visites oftalmològiques i agreujant diverses malalties per un diagnòstic tardà