Un dels principals objectius que es busquen en la medicina moderna és reduir al màxim els riscos derivats de qualsevol tipus d'intervenció. Però tot això conjugat, a més, amb una bona eficàcia i eficiència. En els darrers anys en la majoria de les ablacions de fibril·lació auricular s'empren sistemes de navegació que permeten reduir les dosis de radiació que reben els pacients.

Ara, una nova millora dels equipaments de l'Institut del Cor Quirónsalud Teknon, de la mà de Johnson & Johnson, permetrà continuar avançant en aquest camí. Es tracta del sistema de navegació Carto 3. «Incorpora un nou software que ens permetrà reduir molt més les dosis de radiació utilitzades durant les ablacions de la fibril·lació auricular, la qual cosa suposa una gran millora assistencial», explica el Dr. Antonio Berruezo, Director del Departament d'Arrítmies i Director de Investigació i Innovació de l'Institut del Cor Quirónsalud Teknon.

El nou sistema capta la imatge fixa del feix de raigs X de fluoroscòpia i la integra amb el sistema de navegació. D'aquesta manera, si el pacient no es mou i el raig tampoc, és possible monitoritzar la posició del catèter que s'empra per a l'ablació a través de l'empremta que ha deixat en el sistema de raigs X, sense necessitat de continuar irradiant.

D'aquesta manera, aquest nou sistema és capaç de reduir fins a un 82% el temps de durada de la fluoroscòpia i un 65% la dosi de radiació. «Hem de tenir en compte que una dosi de 15 mSV, que és la dosi efectiva típica emprada fins ara, incrementa el risc de càncer, igual que passa amb totes les exploracions diagnòstiques o terapèutiques que utilitzen raigs X. En el cas de les dones aquest risc pot arribar a augmentar un 38% i en el de la població infantil pot arribar a multiplicar-lo per quatre», finalitza el Dr. Antoni Berruezo. D'aquí la importància d'incorporar aquests avenços tecnològics al nostre centre.