Un nou tractament que funciona com un "cavall de troya" es revela com altament eficaç contra el càncer de mama metastásico HER2-positiu, un dels subtipus més agressius d'aquesta malaltia. Aquest tractament, trastuzumabderuxtecan, frena la progressió del càncer en un el 75,8% de les pacients als 12 mesos respecte al 34,1% que l'aconsegueixen amb el tractament estàndard actual i, fins i tot, aconsegueix que el tumor desaparegui per complet en el 16% d'aquestes pacients, segons ha demostrat l'assaig clínic DESTINY Breast-03. L'assaig ha estat presentat en el Simposi Presidencial del ESMO Congress 2021, pel Dr. Javier Cortés, primer autor del mateix i director del International Breast Cancer Center (IBCC) en Centro Médico Teknon, el primer centre hiperespecializado en càncer de mama d'Espanya.

"De tots els estudis realitzats en pacients amb càncer de mama, en qualsevol estadi i de qualsevol subtipus, probablement mai hi ha hagut un fàrmac que hagi demostrat tant benefici com aquest. Són dades objectives. Crec que són les dades més rellevants, més importants i més impactants en la història del càncer de mama", afirma el Dr. Javier Cortés, i afegeix que "aquest fàrmac és tan innovador i millora el pronòstic de forma tan cridanera respecte al tractament estàndard actual que podríem estar davant el fàrmac més actiu en la història del càncer de mama". Encara que sigui preliminar afirmar-ho, el Dr. Cortés augura que aquest medicament "podria arribar a curar la malaltia en algunes pacients, perquè hem vist que el tumor desapareix en el 16% dels casos, o a augmentar, almenys, les possibilitats reals de cronificar la malaltia".

Els resultats de l'estudi DESTINY Breast 03 representen un canvi de paradigma en el tractament del càncer de mama metastásico HER2-positiu i constitueixen avanços molt rellevants en la història del càncer de mama, fruit de la recerca d'un prestigiós equip d'oncòlegs liderat pel Dr. Cortés.


DESTINY Breast-03: context i resultats
El càncer de mama metastásico HER2-positiu representa al voltant del 15% del total dels casos de càncer mamari diagnosticats i és un subtipus que es caracteritza per una elevada agressivitat i alta capacitat de proliferació. Actualment, les teràpies dirigides contra dianes, com el receptor HER2 de les cèl·lules tumorals, permeten tractar aquest càncer de forma més eficaç. Entre aquestes teràpies, en la pràctica clínica figuren trastuzumab, pertuzumab i T-DM1.


El nou tractament trastuzumabderuxtecan és un "cavall de Troia", ideat per a enganyar els "soldats enemics" creuant les "muralles" cel·lulars, sense ser vists, combatent el tumor des de dins. De la mateixa forma, aquest fàrmac és un anticòs o proteïna (trastuzumab) que porta en "la motxilla" un tipus de quimioteràpia oculta (deruxtecan), que les cèl·lules tumorals no detecten. L'anticòs s'uneix a una espècie d'antena, el receptor HER2, que es troba en la membrana de les cèl·lules tumorals, entra en el seu interior i, una vegada dins, és capaç d'alliberar la quimioteràpia, en una acció "tremendament potent i molt significativa", explica el Dr. Cortés.


Aquest agent ja havia demostrat una activitat antitumoral, sense precedents, en pacients amb càncer de mama metastásico HER2-positiu, àmpliament pretratadas en l'assaig de fase II DESTINY Breast-01, publicat al febrer de 2020, en la revista The New England Journal of Medicine, entre els autors de la qual es trobava el Dr. Javier Cortés, i els resultats del qual van portar a l'aprovació "temporal" de trastuzumabderuxtecan, tant a Europa com als Estats Units, per a aquest subgrup de pacients. Per primera vegada, s'aprovava un tractament per a aquestes pacients a partir dels resultats d'un assaig de fase II. Sobre la base dels resultats de l'estudi DESTINY Breast 01 es van dissenyar dos assajos clínics de fase III, DESTINY Breast-02 i DESTINY Breast-03.

L'estudi DESTINY Breast-03 és un assaig clínic de fase III, multicèntric i randomizado que ha comptat amb 524 pacients tractades prèviament amb una línia de tractament de quimioteràpia denominada taxanos i amb trastuzumab. Les pacients incloses van ser assignades aleatòriament a una de les dues branques de l'estudi: 261 a la branca de trastuzumabderuxtecan i 263, a la del tractament estàndard amb T-DM1. L'objectiu primari de l'estudi ha estat analitzar la supervivència lliure de progressió. Respecte a aquest indicador, el 75,8% de les pacients tractades amb trastuzumabderuxtecan en segona línia aconseguien mantenir-se sense que la malaltia progressés o empitjorés als 12 mesos, respecte al 34,1% de les pacients tractades amb T-DM1. Es tracta d'una millora estadística i clínicament molt significativa respecte al tractament estàndard actual.

A més, cal destacar que no s'ha aconseguit la mitjana de supervivència lliure de progressió en les pacients tractades amb trastuzumabderuxtecan. Segons informa el Dr. Cortés, "més del 50% de les pacients es mantenen sense que la malaltia metastásica empitjori als 24 mesos" i també s'aprecia una forta tendència en una millora de la supervivència global, malgrat que falta més temps per a conèixer els resultats finals d'aquest objectiu secundari, però també clau, de l'estudi.

El perfil de toxicitat de trastuzumabderuxtecan és consistent amb l'observat en els assajos clínics previs, sense que s'hagin evidenciat nous problemes de seguretat. "La toxicitat és manejable, si bé 1 de cada 10 pacients pot tenir quadres de neumonitis o d'inflamació pulmonar. Si es detecta a temps i es maneja bé, no dóna problemes. Però hem d'estar atents a diagnosticar-la a temps perquè sigui manejable i no repercuteixi en la qualitat de vida i en la seguretat de les pacients", destaca el Dr. Cortés, qui afirma que també s'estan duent a terme estudis de qualitat de vida amb resultats preliminars interessants.

Els resultats d'aquest estudi posicionen a trastuzumabderuxtecan com el tractament d'elecció de segona línia per a pacients amb càncer de mama metastásico HER2-positiu. Davant els resultats de DESTINY Breast-03, "desitgem que pròximament l'Agència Europea del Medicament (EMA) dugui a terme una modificació de la fitxa tècnica actual de trastuzumabderuxtecan i permeti el seu ús en pacients que hagin rebut prèviament una única línia de tractament", revela el Dr. Cortés.

Existeixen altres cavalls de troya aprovats per a altres càncers, especialment hematològics, així com per a altres tipus de càncer de mama, destacant el sacituzumabgovitecan en càncer de mama metastásico triple-negatiu; no obstant això, "dades preliminars suggereixen que trastuzumabderuxtecan té gran activitat tumors HER2-low (amb baixa expressió d'aquesta proteïna) i també en altres tipus de tumors, com a càncer d'estómac, còlon, de pulmó i un llarg etcètera", destaca el Dr. Cortés, que li augura un futur molt esperançador, ja que "després d'haver passat un any i mig difícil amb la COVID-19 i d'haver disposat de les vacunes del COVID-19, poques vegades tenim la sort de poder donar dades tan bones d'una patologia com el càncer en general i el càncer de mama en particular. Per tant, donar notícies tan positives d'un fàrmac que ja es pot sol·licitar, ja es pot demanar, ja es pot utilitzar, ens ha d'omplir d'una gran alegria i als espanyols omplir d'orgull per haver liderat aquest estudi".

Sobre el IBCC:
El IBCC, situat en Centro Médico Teknon, és el primer centre hiperespecializado en càncer de mama d'Espanya, concebut des d'un enfocament GLOBAL, HUMANISTA i CIENTÍFIC de màxim nivell. És un projecte impulsat pel reconegut oncòleg Dr. Javier Cortés amb el seu equip, després de 20 anys dedicats a la recerca i el tractament del càncer de mama.

El model assistencial del IBCC està orientat a determinar el millor diagnòstic possible per a prescriure el tractament més eficaç per a cada pacient i aborda el tractament, gestió i acompanyament personalitzat dels seus pacients i el seu entorn familiar i afectiu.

Aquest centre, nascut a Barcelona, té una gran vocació internacional i, referent a això, lidera la recerca de nombrosos assajos clínics internacionals de càncer de mama per a poder oferir els tractaments més innovadors i eficaços per a cada pacient i per a cada tipus de tumor, fins i tot en els casos avançats i refractaris.