Després d’una extirpació de mama per càncer, totes les pacients es poden fer una reconstrucció?

En principi, totes les pacients que han estat sotmeses a una mastectomia per càncer de mama són susceptibles de poder-se fer una reconstrucció mamària. Cal tenir clar dos factors, el primer és l’elecció de la tècnica (teixits propis o pròtesi). Avui dia s’ha avançat en la qualitat dels resultats utilitzant el greix corporal, que aconsegueix més naturalitat. El segon factor a valorar és quan es fa la intervenció. Hi ha dos moments claus: al moment de l’extirpació de la mama i després. Si es fa al moment de l’extirpació (reconstrucció immediata), la pacient sortirà amb la mama reconstruïda. També es pot realitzar després de l’extirpació i després que la pacient segueixi tots els tractaments necessaris (quimioteràpia, radioteràpia, tractament hormonal). Aquesta tècnica és coneguda com a reconstrucció diferida.