Recursos Humans

Uneix-te a un gran equip

La prestació d'una assistència sanitària amb la major qualitat professional, humana i tecnològica és la raó de ser del nostre grup, que s'ha constituït en líder de provisió de serveis sanitaris en l'àmbit privat estatal, amb vocació internacional. Per consolidar i desenvolupar el nostre projecte comptem amb professionals molt qualificats i amb alts valors humans, als quals dotem de sistemes de gestió i informació comuns als diversos centres que constitueixen el nostre grup.

La política del departament de recursos humans, integrada a la general de la companyia es compromet en el projecte de qualitat global des de la consideració dels treballadors com l'actiu més important de la nostra empresa.