Tumors benignes de cap i coll

Què és el quist tiroglos?


Es tracta d’un quist o fístula congènit, però que pot manifestar-se a qualsevol edat. La majoria es presentarà abans dels 25 anys.

El seu aspecte és el d’un "bony" que apareix a la línia mitjana de coll, just per sobre de la nou. Si s’infecta (poc habitual), podrà rebentar-se, originant una fístula. Encara que sol ser asimptomàtic, s’ha d’extirpar sempre, ja que en un 1% de pacients pot malignitzar.

El seu tractament és quirúrgic. El nostre equip utilitza l’anomenada tècnica de Sistrunk, que evita la reaparició del quist.

Què es el quist branquial?

Es tracta d’un quist congènit, encara que pot aparèixer a qualsevol edat. Es manifesta com un "bony" o massa en un costat del coll, per sota de la mandíbula.

No sol donar símptomes, és a dir, no fa mal ni sol dificultar la deglució, encara que de vegades pot infectar-se.

El seu tractament és l’extirpació quirúrgica i completa del quist. Es tracta d’una tumoració benigna, encara que en rares ocasions pot associar-se a algun tipus de càncer.

Tumoresbenignoscuello_Quiste-TiroglosoTumoresbenignoscuello_Quiste-Tirogloso Tumoresbeningnoscuello_Quiste-branquialTumoresbeningnoscuello_Quiste-branquial