Selecció cutània

El melanoma. El càncer de pell més maligne

El melanoma és el càncer de pell que més ha augmentat en els últims anys i amb el potencial més agressiu. S'origina de la transformació cancerosa dels melanòcits, que són unes cèl·lules que es troben a la pell normal i que s'encarreguen de donar-nos la coloració característica de cada persona. El melanoma pot aparèixer sobre una lesió pigmentada (nevus melanocític) o sobre pell sana. Qualsevol lesió pigmentada que experimenta canvis en el color i/o en l'aspecte s'ha de consultar amb un dermatòleg.

Es considera un càncer d'alt risc, ja que el melanoma és un tumor que pot estendre's i produir metàstasi a una gran velocitat. En cas de diagnosticar un melanoma en fase primerenca, l'únic tractament és la cirurgia. D'aquí la importància del diagnòstic precoç a partir del monitoratge amb dermatoscòpia digital, amb la finalitat de disminuir les possibilitats de mortalitat.

En què consisteix la selecció cutània?

Paciente durante un screening cutáneo

La unitat de lesions pigmentàries de Dermatek ofereix els serveis següents:

  • Revisió anual de lesions pigmentades amb dermatoscòpia
  • Mapes corporals de nevus amb dermatoscòpia digitalitzada: FotoFinder dermoscope®
  • Seguiment, diagnòstic i tractament de pacients amb melanoma

Dermatoscòpia digital

Imagen del screening

La dermatoscòpia digitalitzada o microscòpia d'epiluminiscència amb FotoFinder dermoscope® és actualment l'estàndard d'excel•lència per al seguiment de les lesions pigmentades i per al diagnòstic precoç del melanoma i de la resta dels tumors cutanis malignes.

La dermatoscòpia digitalitzada millora l'exactitud en el diagnòstic del càncer cutani i evita l'extirpació i la realització de biòpsies innecessàries de lesions benignes. A més, permet controlar de forma seriada les lesions pigmentades portar a terme un estudi comparatiu i detectar canvis mínims suggeridors de malignitat. Així s'aconsegueix una reducció de la mortalitat. Per a més informació, podeu consultar l'atles de dermatoscòpia pràctica.