I

Imiquimod: immunomodulador que s'utilitza en forma tòpica per al tractament de berrugues genitals. (Nom comercial Aldara).

Impetigen: dermatosi infecciosa caracteritzada per l'aparició de vesícules-pústules aïllades o agrupades que en assecar-se formen crostes color mel.

Implantació: equivalent de trasplantament de cabell.

Isotretinoïna: retinoide sistèmic, isòmer cis de l'àcid retinoic que s'utilitza oralment en el tractament de l'acne.