N

Nevus: malformació congènita circumscrita i estable de la pell constituïda per un excés de diversos teixits.