Lífting facial i lífting de coll i cara

Lifting-facialLifting-facial

Quan patim de flacciditat excessiva a la cara i el coll, el lífting es presenta com l’única opció vàlida de tractament.

El lífting millora notablement el nostre aspecte, ens retorna el to a la pell i els relleus facials, i proporciona un efecte de rejoveniment i vitalitat que el temps havia fet desaparèixer.

El lífting varia en funció de les àrees de la cara que es vulguin millorar, l’èmfasi a les zones més afectades, la col·locació i l’extensió de les incisions, l’ús o no de tècniques complementàries (cirurgia de parpelles, augment de pòmuls, etc.) i la durada de l’operació.


Preoperatori

Com en tota intervenció, l’examen mèdic previ és imprescindible per detectar qualsevol possible anomalia que pugui contraindicar l’operació.

La Dra. Ana M. Torres avalua la seva estructura facial i la qualitat de la seva pell, així com el seu estat de salut en general.

Si vostè és fumador, ha de deixar de fumar durant les 3 o 4 setmanes prèvies a la intervenció i les 3 posteriors a la cirurgia, ja que el tabac disminueix el reg perifèric i per això altera la cicatrització.


Anestèsia

El lífting pot fer-se amb anestèsia local i sedació.

En els pacients que requereixen un tractament especial a la zona del coll, pot aplicar-se anestèsia general.


Procediment quirúrgic

La tècnica consisteix bàsicament a reposicionar les capes musculars, la pell i el greix, retirant el teixit sobrant mitjançant una incisió que habitualment comença a la zona de sobre de les orelles (per dins de la zona dels cabells), s’estén cap a l’interior de les línies naturals que hi ha a l’orella i continua al voltant del lòbul, darrere de l’orella i del cuir cabellut. D’aquesta manera les cicatrius queden perfectament camuflades.

En alguns casos és necessari fer una liposucció addicional al coll i de vegades cal reposicionar la musculatura, la qual cosa produeix una cicatriu de 3 cm just per sota de la barbeta.

L’endemà, abans de l’alta es retiren els drenatges, els apòsits i es renten els cabells. Només es col·loca una bena elàstica per treure tensió a les ferides durant 8 dies (mínim 8 hores diàries).

En els dies posteriors a la intervenció poden aparèixer hematomes i edema, que disminuiran progressivament.

Al día siguiente, previo al alta se retiran los drenajes, los apósitos y se lava el pelo. Solo se coloca una venda elástica para quitar tensión a las heridas durante 8 días (mínimo 8 h diarias).

En los días posteriores a la intervención pueden aparecer hematomas y edema, que irán bajando progresivamente.


Hospitalització

Després de la intervenció cal romandre ingressat almenys un dia.


Cures posteriors

Gràcies al protocol de medicació homeopàtica, els edemes i els dolors postoperatoris són menors.

Durant les primeres hores poden ser necessaris alguns analgèsics addicionals.

És aconsellable no fer esforços i, si és possible, descansar una setmana fins al dia en què es retirin els punts. En unes dues setmanes la inflamació es normalitza i desapareixen els hematomes.