cabecera especialidadcabecera especialidad
unidad neonatalunidad neonatal

Neonatologia i UCI pediàtrica

Format per un equip de neonatòlegs i pediatres experts en vigilància intensiva

El servei està format per un equip de neonatòlegs i pediatres experts en vigilància intensiva i un equip d'infermeria especialitzada.

Les funcions assistencials de la unitat són les següents:

  • Atenció a sala de parts al nounat d'alt risc
  • Nursery per als nounats sans que poden romandre amb la seva mare
  • Unitat d'Hospitalització Neonatal per als nounats que presentin patologies que la requereixin
  • UCI pediàtrica
  • Control i seguiment pluridisciplinari postalta dels nounats de risc

Coordinació:
Dra. Mª Rosa Cabezas Maspoch
Dr. Rafael Barragán Milán

Equip:
Dra. Betha Baquero Pulido
Dr. Juan Carlos Más Alguacil
Dr. Raúl Ozaeta Gordillo
Dr. Albert Pi Compañó