Dolor nerviós

Què és un dolor neuropàtic?

És el dolor d'un nervi. Pot ser perquè estigui primàriament afectat o perquè estigui pròxim a un altre teixit afectat. Sol ser un dolor mal localitzat, extrany, difícil de descriure (fred, calent, esquinç, tens, agulles, descàrregues, opressiu, tens) i que pot persistir fins i tot després que la causa que aparentment el va produir hagi desaparegut (per exemple el dolor d'una cicatriu després d'una intervenció sobre la mama, el pulmó o una hèrnia inguinal).


Per què és important conèixer què és un dolor neuropàtic?

Perquè per les seves característiques descrites sovint persisteix en absència de lesions objectives i pot ser no tingut prou en compte o entès per part de familiars, amics, al lloc de treball o fins i tot per altres metges.


Per què fa tant de mal un herpes?

Precisament perquè s'inflama un nervi o diversos, normalment a les costelles però pot aparèixer a qualsevol nervi del cos (ull, cara, cama, braç). És molt important calmar el dolor com més aviat millor per evitar que el nostre cervell "memoritzi" massa el dolor. Per això, si no heu aconseguit un bon control del dolor amb la medicació que us han donat, és recomanable que acudiu a un expert en dolor per rebre la informació i el tractament més adequat i així evitar que es cronifiqui el dolor. Tot i així, malauradament de vegades és difícil evitar l'aparició de l'anomenada neuràlgia posttherpètica, que consisteix en la persistència del dolor durant molt de temps després que les vesícules de l'herpes s'hagin curat. La freqüència d'aquesta neuràlgia és més gran en persones grans i en immunodeprimits (persones amb les defenses baixes).


Sóc diabètic i sento un dolor cremant a les cames. Què puc fer?

La diabetis és una altra causa d'inflamació dels nervis. Hi ha diverses formes en què es poden afectar els nervis en aquesta malaltia. La més freqüent és l'aparició d'un dolor cremant i alhora d'un encoixinament a la part més llunyana de les cames, com un mitjó. Afortunadament el bon control de la diabetis prevé la seva aparició i, en cas que aparegui, retarda o evita el seu empitjorament.


Per què em donen antidepressius per tractar un dolor?

Hi ha una gran experiència en la utilitat dels antidepressius a dosis baixes (sense efecte antidepressiu) en el tractament del dolor de tipus neuropàtic. Són especialment útils en el control de dolors opressius, tensos, continus.

A dosis baixes tenen pocs efectes secundaris i els més freqüents són la somnolència i la sequedat de boca. El més utilitzat és l'amitriptilina.


Per què em donen antiepilèptics per tractar un dolor?

Són una altra família de fàrmacs que s'han revelat útils en el tractament del dolor neuropàtic. Durant molts anys s'ha fet servir el tegretol (carbamacepina) per al tractament de la neuràlgia del trigemin. Actualment hi ha una nova generació d'antiepilèptics amb menys efectes secundaris i igualment eficaços. Són especialment útils per al control de dolors en forma de descàrregues intenses discontínues.


Què és una perfusió de lidocaïna?

És un fàrmac amb diverses aplicacions com l'anestèsia local o el tractament de les arítmies ventriculars cardíaques. Precisament pel seu efecte reductor de l'excitabilitat nerviosa es fa servir per al tractament per via sanguínia del dolor neuropàtic.


Distròfia simpàtic-reflexa

Vaig trencar-me una mà fa tres setmanes i se m'ha inflat tot el braç amb dolor, canvis de temperatura i de color. Què m'està passant?

Hi ha evidència que la lesió directa d'un nervi o al seu veïnatge pot posar en marxa un trastorn neurovascular, és a dir, en què estan implicats tant els nervis com les artèries i les venes, i en què s'observen canvis de volum de l'extremitat afectada (mà, braç, peu, cama), canvis de color i temperatura, dolor i immobilitat progressiva. De vegades el desencadenant és un traumatisme de poca importància. És molt recomanable reconèixer o sospitar aquesta síndrome per calmar com més aviat millor el dolor i iniciar sessions de rehabilitació sense dolor per evitar la rigidesa i en últim extrem la pèrdua de funció de l'extremitat.