Xavier Soler

XavierSoler Abel

Especialitat:
Cardiologia
Especialitats:
 • Cardiología Clínica y Unidad Coronaria
Hospitals on treballa:
 • Centro Médico Teknon
Informació general
Experiència
 • Facultatiu especialista del Servei de Medicina Intensiva de la Ciutat Sanitaria i Universitària de la Vall d’Hebron, desembre-gener de 1985 fins a l’any 1990.
 • Facultatiu especialista del Servei de Medicina Intensiva de l’Hospital General Álvarez de Castro (posteriorment anomenat Hospital Universitari Dr. Josep Trueta) (Girona), de gener de 1987 a desembre de 1987.
 • Facultatiu especialista del Servei de Medicina Intensiva de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, 1990-1996.
 • Metge adjunt del Servei de Medicina Intensiva Centre Mèdic Teknon, 1996-2002.
 • Cap clínic del Servei de Medicina Intensiva del Centre Mèdic Teknon, 2002-2009.
 • Responsable mèdic del Servei de Medicina Intensiva del Centre Mèdic Teknon, de 2009 fins a l’actualitat.
 • Coordinador mèdic de la Unitat de Medicina i Cirurgia Sense Sang del Centre Mèdic Teknon, des del 2011.
Titulació
 • Llicenciat en Medicina y Cirurgia per la Universitat Central de Barcelona, 1980.
 • Metge especialista en Medicina Intensiva, període formatiu com a resident a l’Hospital Vall d’Hebron, 1980-1985.
 • Màster en metodologia de la investigació: disseny i estadística en ciències de la salut, Universitat Autònoma de Barcelona, 1991-1993.
 • Doctor en Medicina i Cirurgia, 1995, summa cum laude amb la tesi Valoración de la PPC mediante doppler transcraneal en el TCE grave.
 • Màster en medicina transfusional de la SEDAR, 2011.
 • Màster en transplantament d’òrgans de la Societat Espanyola de Transplantament. Període formatiu 2011-2013.
 • Curs de transplantament procurement manager OCATT, 2013.
Investigació i docència
 • Professor del NCLEX PREPARATORY course. Universitat Internacional de Catalunya. Cursos 2000-2001 i 2001-2002.
 • Professor de cursos de doctorat. Universitat Autònoma de Barcelona. Programa dels anys 1992, 1993, 1994 i 1995.
 • Professor del Màster d’Infermeria Anestesia, Universitat Pompeu Fabra. Edicions 2015-2016 i 2016-2017.
 • Director del Curs de postgrau en Patient Blood Management, Universitat Politècnica de Catalunya. Edicions 2015, 2016.
 • Director del Curs sobre ús racional d’hemoderivats, edicions 2011 a 2016.
Reconeixements i certificats

Miscel·lània:

 • Membre de l’European Society of Intensive Care Medicine.
 • Membre de la SEMICYUC.
 • Membre de l’Anemia Working Group Europa (AWGE).
 • Membre del Network for Advancement of Transfusion Alternatives.
 • Membre de la Society for the Advancement of Blood Management (SABM).
 • Membre de la Societat Espanyola de Trasplantament.