RM de Cos sencer (Total body)

RM de Cos sencer (Total body)RM de Cos sencer (Total body)Prova diagnòstica no invasiva que consisteix en l'obtenció d'imatges d'alta definició anatòmica de tot el cos mitjançant l'ús d'un camp electromagnètic i ones de ràdio (amb un emissor i un receptor). No utilitza radiació ionitzant. És una prova molt important en la recerca de metàstasi en pacients amb neoplàsia coneguda. No requereix preparació prèvia. No és necessari l'ús de contrast paramagnètic (Gadolini).